ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED

Εμφανίζονται 1-20 από 28.
ΣΕΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ & ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 230V 14,4W/m IP65
ΣΕΤ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ & ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 230V 14,4W/m IP65
Κωδικός: 30-3502
Γρήγορη Προβολή

Τροφοδοτικό με καλώδιο & τάπα τέρματος

για Ταινία Led Μονόχρωμη 230V έως 50m

Συσκευασία: 5
Μεγάλη Συσκευασία: 50
Σελίδα καταλόγου: 000 5-50

ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 230V 10W-15W IP65
ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 230V 10W-15W IP65
Κωδικός: 30-360
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο με Τροφοδοτικό για Ταινία Led 10W & 15W 230V

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 50
Σελίδα καταλόγου: 001 1-50

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 230V 10W ΚΑΙ 15W IP65
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 230V 10W ΚΑΙ 15W IP65
Κωδικός: 30-3601
Γρήγορη Προβολή

Σύνδεσμος για Ταινία Led 10W & 15W 230V

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 001 10-100

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 230V IP67
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 230V IP67
Κωδικός: 30-3500
Γρήγορη Προβολή

Σύνδεσμος
Για Ταινία LED Μονόχρωμη 230V
Νέου Τύπου 2 Άκρων

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 000 10-100

ΤΑΠΕΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 230V 10W ΚΑΙ 15W IP65
ΤΑΠΕΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 230V 10W ΚΑΙ 15W IP65
Κωδικός: 30-3602
Γρήγορη Προβολή

Τάπες για Ταινία Led 10W & 15W 230V

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 200
Σελίδα καταλόγου: 001 10-200

ΚΟΛΑΡΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 230V 15W IP65
ΚΟΛΑΡΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 230V 15W IP65
Κωδικός: 30-3606
Γρήγορη Προβολή

Κολάρα για Ταινία Led 15W 230V

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 200
Σελίδα καταλόγου: 001 10-200

ΚΟΛΑΡΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 230V 10W IP65
ΚΟΛΑΡΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 230V 10W IP65
Κωδικός: 30-3603
Γρήγορη Προβολή

Κολάρα για Ταινία Led 10W 230V

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 200
Σελίδα καταλόγου: 001 10-200

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 10mm 120&180 LED
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 10mm 120&180 LED
Κωδικός: 30-322
Γρήγορη Προβολή

Σύνδεσμος Τροφοδοσίας με Καλώδιο
Για Ταινίες LED 10mm 120 & 180LED

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 1000
Σελίδα καταλόγου: 004 10-1000

ΜΟΥΦΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 10mm 120&180 LED
ΜΟΥΦΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 10mm 120&180 LED
Κωδικός: 30-355
Γρήγορη Προβολή

Ταχυσύνδεσμος (Μούφα)
Για Ταινίες LED 10mm 120 & 180LED

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 2000
Σελίδα καταλόγου: 004 10-2000

ΜΟΥΦΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 10mm 120&180 LED
ΜΟΥΦΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 10mm 120&180 LED
Κωδικός: 30-388
Γρήγορη Προβολή

Σύνδεσμος (Μούφα) με Καλώδιο
Για Ταινίες LED 10mm 120 & 180LED

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 1000
Σελίδα καταλόγου: 004 10-1000

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12mm 240 LED
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12mm 240 LED
Κωδικός: 30-400
Γρήγορη Προβολή

Σύνδεσμος Τροφοδοσίας με Καλώδιο
Για Ταινίες LED 12mm 240LED

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 1000
Σελίδα καταλόγου: 004 10-1000

ΜΟΥΦΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12mm 240 LED
ΜΟΥΦΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12mm 240 LED
Κωδικός: 30-422
Γρήγορη Προβολή

Ταχυσύνδεσμος (Μούφα)
Για Ταινίες LED 12mm 240LED

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 2000
Σελίδα καταλόγου: 004 10-1000

ΜΟΥΦΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12mm 240 LED
ΜΟΥΦΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12mm 240 LED
Κωδικός: 30-444
Γρήγορη Προβολή

Σύνδεσμος (Μούφα) με Καλώδιο
Για Ταινίες LED 12mm 240LED

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 1000
Σελίδα καταλόγου: 004 10-1000

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ  LED ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ 8mm
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ 8mm
Κωδικός: 30-31
Γρήγορη Προβολή

Ταχυσύνδεσμος Τροφοδοσία με Καλώδιο
Για Ταινίες Μονόχρωμες 8mm
Led chip 3528
4,8W/m & 7,2W/m

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 1000
Σελίδα καταλόγου: 009 10-1000

ΜΟΥΦΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ  LED ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ 8mm
ΜΟΥΦΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ 8mm
Κωδικός: 30-34
Γρήγορη Προβολή

Ταχυσύνδεσμος Μούφα χωρίς Καλώδιο
Για Ταινίες Μονόχρωμες 8mm
Led chip 3528
4,8W/m & 7,2W/m

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 2000
Σελίδα καταλόγου: 009 10-2000

ΜΟΥΦΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ 8mm
ΜΟΥΦΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ 8mm
Κωδικός: 30-37
Γρήγορη Προβολή

Ταχυσύνδεσμος Μούφα με Καλώδιο
Για Ταινίες Μονόχρωμες 8mm
Led chip 3528
4,8W/m & 7,2W/m

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 1000
Σελίδα καταλόγου: 009 10-1000

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ 10mm
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ 10mm
Κωδικός: 30-32
Γρήγορη Προβολή

Ταχυσύνδεσμος Τροφοδοσία με Καλώδιο
Για Ταινίες Μονόχρωμες 10mm
Led chip 5050
7,2W/m

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 1000
Σελίδα καταλόγου: 009 10-1000

ΜΟΥΦΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ 10mm
ΜΟΥΦΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ 10mm
Κωδικός: 30-35
Γρήγορη Προβολή

Ταχυσύνδεσμος Μούφα Χωρίς Καλώδιο
Για Ταινίες Μονόχρωμες 10mm
Led chip 5050
7,2W/m

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 2000
Σελίδα καταλόγου: 009 10-2000

ΜΟΥΦΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ 10mm
ΜΟΥΦΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED ΜΟΝΟΧΡΩΜΗ 10mm
Κωδικός: 30-38
Γρήγορη Προβολή

Ταχυσύνδεσμος Μούφα με Καλώδιο
Για Ταινίες Μονόχρωμες 10mm
Led chip 5050
7,2W/m

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 2000
Σελίδα καταλόγου: 009 10-2000

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED RGB 10mm
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED RGB 10mm
Κωδικός: 30-33
Γρήγορη Προβολή

Ταχυσύνδεσμος Τροφοδοσία με Καλώδιο
Για Ταινίες RGB 10mm
Led chip 5050
7,2W/m

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 1000
Σελίδα καταλόγου: 009 10-1000

banner
banner
banner
banner