ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΕΣ LED ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ

Εμφανίζονται 1-20 από 30.
LED ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.4W ΘΕΡΜΟ ΓΚΡΙ
LED ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.4W ΘΕΡΜΟ ΓΚΡΙ
Κωδικός: 3-909160
Γρήγορη Προβολή

Πλαφονιέρα Επίτοιχη Στρογγυλή Led 230V
No 9091
2,4W με 36LED
Θερμό φως
Γκρι Αλουμίνιο Σώμα Ματ Γυαλί
Στεγανή IP-54

D:140mm h:55mm

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 30
Σελίδα καταλόγου: 000

LED ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.4W ΘΕΡΜΟ ΑΝΤΙΚΕ
LED ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.4W ΘΕΡΜΟ ΑΝΤΙΚΕ
Κωδικός: 3-909170
Γρήγορη Προβολή

Πλαφονιέρα Επίτοιχη Στρογγυλή Led 230V
No 9091
2,4W με 36LED
Θερμό φως
Αντικέ Αλουμίνιο Σώμα Ματ Γυαλί
Στεγανή IP-54

D:140mm h:55mm

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 30
Σελίδα καταλόγου: 000 1-30

LED ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.4W ΘΕΡΜΟ ΣΚΟΥΡΙΑ
LED ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.4W ΘΕΡΜΟ ΣΚΟΥΡΙΑ
Κωδικός: 3-90917810
Γρήγορη Προβολή

Πλαφονιέρα Επίτοιχη Στρογγυλή Led 230V
No 9091
2,4W με 36LED
Θερμό φως
Σαγρέ Σκουριά Αλουμίνιο Σώμα Ματ Γυαλί
Στεγανή IP-54

D:140mm h:55mm

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 30
Σελίδα καταλόγου: 000

LED ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.4W ΨΥΧΡΟ ΓΚΡΙ
LED ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.4W ΨΥΧΡΟ ΓΚΡΙ
Κωδικός: 3-9091600
Γρήγορη Προβολή

Πλαφονιέρα Επίτοιχη Στρογγυλή Led 230V
No 9091
2,4W με 36LED
Ψυχρό φως
Γκρι Αλουμίνιο Σώμα Ματ Γυαλί
Στεγανή IP-54

D:140mm h:55mm

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 30
Σελίδα καταλόγου: 093 1-30

LED ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.4W ΨΥΧΡΟ ΣΑΤΙΝΕ
LED ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.4W ΨΥΧΡΟ ΣΑΤΙΝΕ
Κωδικός: 3-90916600
Γρήγορη Προβολή

Πλαφονιέρα Επίτοιχη Στρογγυλή Led 230V
No 9091
2,4W με 36LED
Ψυχρό φως
Σατινέ Αλουμίνιο Σώμα Ματ Γυαλί
Στεγανή IP-54

D:140mm h:55mm

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 30
Σελίδα καταλόγου: 000 1-30

LED ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.4W ΨΥΧΡΟ ΑΝΤΙΚΕ
LED ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.4W ΨΥΧΡΟ ΑΝΤΙΚΕ
Κωδικός: 3-9091700
Γρήγορη Προβολή

Πλαφονιέρα Επίτοιχη Στρογγυλή Led 230V
No 9091
2,4W με 36LED
Ψυχρό φως
Αντικέ Αλουμίνιο Σώμα Ματ Γυαλί
Στεγανή IP-54

D:140mm h:55mm

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 30
Σελίδα καταλόγου: 000

LED ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.4W ΨΥΧΡΟ ΣΚΟΥΡΙΑ
LED ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.4W ΨΥΧΡΟ ΣΚΟΥΡΙΑ
Κωδικός: 3-909178100
Γρήγορη Προβολή

Πλαφονιέρα Επίτοιχη Στρογγυλή Led 230V
No 9091
2,4W με 36LED
Ψυχρό φως
Σαγρέ Σκουριά Αλουμίνιο Σώμα Ματ Γυαλί
Στεγανή IP-54

D:140mm h:55mm

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 30
Σελίδα καταλόγου: 093 1-30

LED ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.4W ΜΠΛΕ ΓΚΡΙ
LED ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.4W ΜΠΛΕ ΓΚΡΙ
Κωδικός: 3-909164
Γρήγορη Προβολή

Πλαφονιέρα Επίτοιχη Στρογγυλή Led 230V
No 9091
2,4W με 36LED
Μπλε φως
Γκρι Αλουμίνιο Σώμα Ματ Γυαλί
Στεγανή IP-54

D:140mm h:55mm

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 30
Σελίδα καταλόγου: 093 1-30

LED ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.4W ΜΠΛΕ ΣΑΤΙΝΕ
LED ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.4W ΜΠΛΕ ΣΑΤΙΝΕ
Κωδικός: 3-9091664
Γρήγορη Προβολή

Πλαφονιέρα Επίτοιχη Στρογγυλή Led 230V
No 9091
2,4W με 36LED
Μπλε φως
Σατινέ Αλουμίνιο Σώμα Ματ Γυαλί
Στεγανή IP-54

D:140mm h:55mm

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 30
Σελίδα καταλόγου: 093 1-30

LED ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΠΛΕΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.4W ΘΕΡΜΟ ΓΚΡΙ
LED ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΠΛΕΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.4W ΘΕΡΜΟ ΓΚΡΙ
Κωδικός: 3-909460
Γρήγορη Προβολή

Πλαφονιέρα Επίτοιχη Στρογγυλή Led 230V
No 9094 Με Πλέγμα
2,4W με 36LED
Θερμό φως
Γκρι Αλουμίνιο Σώμα Ματ Γυαλί
Στεγανή IP-54

D:140mm h:55mm

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 30
Σελίδα καταλόγου: 000 1-30

LED ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΠΛΕΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.4W ΘΕΡΜΟ ΣΑΤΙΝΕ
LED ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΠΛΕΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.4W ΘΕΡΜΟ ΣΑΤΙΝΕ
Κωδικός: 3-9094660
Γρήγορη Προβολή

Πλαφονιέρα Επίτοιχη Στρογγυλή Led 230V
No 9094 Με Πλέγμα
2,4W με 36LED
Θερμό φως
Σατινέ Αλουμίνιο Σώμα Ματ Γυαλί
Στεγανή IP-54

D:140mm h:55mm

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 30
Σελίδα καταλόγου: 093 1-30

LED ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΠΛΕΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.4W ΘΕΡΜΟ ΑΝΤΙΚΕ
LED ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΠΛΕΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.4W ΘΕΡΜΟ ΑΝΤΙΚΕ
Κωδικός: 3-909470
Γρήγορη Προβολή

Πλαφονιέρα Επίτοιχη Στρογγυλή Led 230V
No 9094 Με Πλέγμα
2,4W με 36LED
Θερμό φως
Αντικέ Αλουμίνιο Σώμα Ματ Γυαλί
Στεγανή IP-54

D:140mm h:55mm

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 30
Σελίδα καταλόγου: 093 1-30

LED ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΠΛΕΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.4W ΨΥΧΡΟ ΓΚΡΙ
LED ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΠΛΕΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.4W ΨΥΧΡΟ ΓΚΡΙ
Κωδικός: 3-9094600
Γρήγορη Προβολή

Πλαφονιέρα Επίτοιχη Στρογγυλή Led 230V
No 9094 Με Πλέγμα
2,4W με 36LED
Ψυχρό φως
Γκρι Αλουμίνιο Σώμα Ματ Γυαλί
Στεγανή IP-54

D:140mm h:55mm

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 30
Σελίδα καταλόγου: 093 1-30

LED ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΠΛΕΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.4W ΨΥΧΡΟ ΣΑΤΙΝΕ
LED ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΠΛΕΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.4W ΨΥΧΡΟ ΣΑΤΙΝΕ
Κωδικός: 3-90946600
Γρήγορη Προβολή

Πλαφονιέρα Επίτοιχη Στρογγυλή Led 230V
No 9094 Με Πλέγμα
2,4W με 36LED
Ψυχρό φως
Σατινέ Αλουμίνιο Σώμα Ματ Γυαλί
Στεγανή IP-54

D:140mm h:55mm

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 30
Σελίδα καταλόγου: 093 1-30

LED ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΠΛΕΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.4W ΨΥΧΡΟ ΑΝΤΙΚΕ
LED ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΠΛΕΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.4W ΨΥΧΡΟ ΑΝΤΙΚΕ
Κωδικός: 3-9094700
Γρήγορη Προβολή

Πλαφονιέρα Επίτοιχη Στρογγυλή Led 230V
No 9094 Με Πλέγμα
2,4W με 36LED
Ψυχρό φως
Αντικέ Αλουμίνιο Σώμα Ματ Γυαλί
Στεγανή IP-54

D:140mm h:55mm

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 30
Σελίδα καταλόγου: 093 1-30

LED ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΠΛΕΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.4W ΨΥΧΡΟ ΣΚΟΥΡΙΑ
LED ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΠΛΕΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.4W ΨΥΧΡΟ ΣΚΟΥΡΙΑ
Κωδικός: 3-90947810
Γρήγορη Προβολή

Πλαφονιέρα Επίτοιχη Στρογγυλή Led 230V
No 9094 Με Πλέγμα
2,4W με 36LED
Ψυχρό φως
Σαγρέ Σκουριά Αλουμίνιο Σώμα Ματ Γυαλί
Στεγανή IP-54

D:140mm h:55mm

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 30
Σελίδα καταλόγου: 093 1-30

LED ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΠΛΕΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.4W ΜΠΛΕ ΓΚΡΙ
LED ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΠΛΕΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.4W ΜΠΛΕ ΓΚΡΙ
Κωδικός: 3-909464
Γρήγορη Προβολή

Πλαφονιέρα Επίτοιχη Στρογγυλή Led 230V
No 9094 Με Πλέγμα
2,4W με 36LED
Μπλε φως
Γκρι Αλουμίνιο Σώμα Ματ Γυαλί
Στεγανή IP-54

D:140mm h:55mm

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 30
Σελίδα καταλόγου: 000 1-30

LED ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΠΛΕΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.4W ΜΠΛΕ ΣΑΤΙΝΕ
LED ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΠΛΕΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.4W ΜΠΛΕ ΣΑΤΙΝΕ
Κωδικός: 3-9094664
Γρήγορη Προβολή

Πλαφονιέρα Επίτοιχη Στρογγυλή Led 230V
No 9094 Με Πλέγμα
2,4W με 36LED
Μπλε φως
Σατινέ Αλουμίνιο Σώμα Ματ Γυαλί
Στεγανή IP-54

D:140mm h:55mm

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 30
Σελίδα καταλόγου: 093 1-30

LED ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΠΛΕΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.4W ΜΠΛΕ ΓΚΡΙ
LED ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΠΛΕΓΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2.4W ΜΠΛΕ ΓΚΡΙ
Κωδικός: 3-9094604
Γρήγορη Προβολή

Description not available

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 30
Σελίδα καταλόγου: 093 1-30

ΠΛΑΚΕΤΕΣ LED ΓΙΑ ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ 9091-9094 ΜΠΛΕ
ΠΛΑΚΕΤΕΣ LED ΓΙΑ ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ 9091-9094 ΜΠΛΕ
Κωδικός: 3-9094
Γρήγορη Προβολή

Description not available

Συσκευασία: 1
Σελίδα καταλόγου: 000 1

banner
banner
banner
banner