ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΠΟΡΤΑΣ - ΠΙΝΑΚΑ

Εμφανίζονται 1-20 από 52.
ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΠΙΝΑΚΟΣ 80x80 0-500V AC
ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΠΙΝΑΚΟΣ 80x80 0-500V AC
Κωδικός: 11-380500
Γρήγορη Προβολή

Βολτόμετρο Αναλογικό Πίνακος
80x80mm
Μέτρηση: 0-500V AC

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 120
Σελίδα καταλόγου: 179 1-120

ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΠΙΝΑΚΟΣ 72x72 0-500V AC
ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΠΙΝΑΚΟΣ 72x72 0-500V AC
Κωδικός: 11-5725007
Γρήγορη Προβολή

Βολτόμετρο Αναλογικό Πίνακος
72x72mm
Μέτρηση: 0-500V AC

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 179 1-100

ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΠΙΝΑΚΟΣ 96x96 0-300V AC
ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΠΙΝΑΚΟΣ 96x96 0-300V AC
Κωδικός: 11-5963007
Γρήγορη Προβολή

Βολτόμετρο Αναλογικό Πίνακος
96x96mm
Μέτρηση: 0-300V AC

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 50
Σελίδα καταλόγου: 179 1-50

ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΠΙΝΑΚΟΣ 96x96 0-500V AC
ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΠΙΝΑΚΟΣ 96x96 0-500V AC
Κωδικός: 11-5965007
Γρήγορη Προβολή

Βολτόμετρο Αναλογικό Πίνακος
96x96mm
Μέτρηση: 0-500V AC

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 179 1-100

ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΣΩ Μ/Τ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 80x80 200/5Α
ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΣΩ Μ/Τ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 80x80 200/5Α
Κωδικός: 11-482005
Γρήγορη Προβολή

Αμπερόμετρο Αναλογικό Πόρτας/Πίνακος
Μέσω Μετασχηματιστή Εντάσεως
80x80mm
Μέτρηση: 200/5Α

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 179 1-100

ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΣΩ Μ/Τ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 80x80 250/5Α
ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΣΩ Μ/Τ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 80x80 250/5Α
Κωδικός: 11-482505
Γρήγορη Προβολή

Αμπερόμετρο Αναλογικό Πόρτας/Πίνακος
Μέσω Μετασχηματιστή Εντάσεως
80x80mm
Μέτρηση: 250/5Α

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 179 1-100

ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΣΩ Μ/Τ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 80x80 600/5Α
ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΣΩ Μ/Τ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 80x80 600/5Α
Κωδικός: 11-486005
Γρήγορη Προβολή

Αμπερόμετρο Αναλογικό Πόρτας/Πίνακος
Μέσω Μετασχηματιστή Εντάσεως
80x80mm
Μέτρηση: 600/5Α

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 179 1-100

ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΣΩ Μ/Τ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 80x80 100/5Α
ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΣΩ Μ/Τ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 80x80 100/5Α
Κωδικός: 11-481005
Γρήγορη Προβολή

Description not available

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 120
Σελίδα καταλόγου: 179 1-120

ΑΜΠΕΡΟΜΕTΡΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 96x96 5A ΠΛΗΡΕΣ
ΑΜΠΕΡΟΜΕTΡΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 96x96 5A ΠΛΗΡΕΣ
Κωδικός: 11-49657
Γρήγορη Προβολή

Αμπερόμετρο Πλήρες
Ammeter 0-5-10A
96x96

Συσκευασία: 1
Σελίδα καταλόγου: 179 1

ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΣΩ Μ/Τ 96x96 300/5Α ΠΛΗΡΕΣ
ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΣΩ Μ/Τ 96x96 300/5Α ΠΛΗΡΕΣ
Κωδικός: 11-4963007
Γρήγορη Προβολή

Αμπερόμετρο Αναλογικό Πίνακος Πλήρες
Μέσω Μετασχηματιστή Εντάσεως
96x96mm
Μέτρηση: 300/5Α

Συσκευασία: 1
Σελίδα καταλόγου: 179 1

ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΣΩ Μ/Τ 96x96 800/5Α ΠΛΗΡΕΣ
ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΣΩ Μ/Τ 96x96 800/5Α ΠΛΗΡΕΣ
Κωδικός: 11-4968007
Γρήγορη Προβολή

Αμπερόμετρο Αναλογικό Πίνακος Πλήρες
Μέσω Μετασχηματιστή Εντάσεως
96x96mm
Μέτρηση: 800/5Α

Συσκευασία: 1
Σελίδα καταλόγου: 179 1

ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΣΩ Μ/Τ 96x96 1200/5Α ΠΛΗΡΕΣ
ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΣΩ Μ/Τ 96x96 1200/5Α ΠΛΗΡΕΣ
Κωδικός: 11-49612007
Γρήγορη Προβολή

Αμπερόμετρο Αναλογικό Πίνακος Πλήρες
Μέσω Μετασχηματιστή Εντάσεως
96x96mm
Μέτρηση: 1200/5Α

Συσκευασία: 1
Σελίδα καταλόγου: 179 1

ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΣΩ Μ/Τ 96x96 1600/5Α ΠΛΗΡΕΣ
ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΣΩ Μ/Τ 96x96 1600/5Α ΠΛΗΡΕΣ
Κωδικός: 11-49616007
Γρήγορη Προβολή

Αμπερόμετρο Αναλογικό Πίνακος Πλήρες
Μέσω Μετασχηματιστή Εντάσεως
96x96mm
Μέτρηση: 1600/5Α

Συσκευασία: 1
Σελίδα καταλόγου: 179 1

ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΣΩ Μ/Τ 96x96 2000/5Α ΠΛΗΡΕΣ
ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΣΩ Μ/Τ 96x96 2000/5Α ΠΛΗΡΕΣ
Κωδικός: 11-49620007
Γρήγορη Προβολή

Αμπερόμετρο Αναλογικό Πίνακος Πλήρες
Μέσω Μετασχηματιστή Εντάσεως
96x96mm
Μέτρηση: 2000/5Α

Συσκευασία: 1
Σελίδα καταλόγου: 179 1

ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΣΩ Μ/Τ 96x96 2500/5Α ΠΛΗΡΕΣ
ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΣΩ Μ/Τ 96x96 2500/5Α ΠΛΗΡΕΣ
Κωδικός: 11-49625007
Γρήγορη Προβολή

Αμπερόμετρο Αναλογικό Πίνακος Πλήρες
Μέσω Μετασχηματιστή Εντάσεως
96x96mm
Μέτρηση: 2500/5Α

Συσκευασία: 1
Σελίδα καταλόγου: 179 1

ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΣΩ Μ/Τ 96x96 3000/5Α ΠΛΗΡΕΣ
ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΣΩ Μ/Τ 96x96 3000/5Α ΠΛΗΡΕΣ
Κωδικός: 11-49630007
Γρήγορη Προβολή

Αμπερόμετρο Αναλογικό Πίνακος Πλήρες
Μέσω Μετασχηματιστή Εντάσεως
96x96mm
Μέτρηση: 3000/5Α

Συσκευασία: 1
Σελίδα καταλόγου: 179 1

ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΚΕΝΟ ΜΕΣΩ Μ/Τ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 96x96../5Α AC
ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΚΕΝΟ ΜΕΣΩ Μ/Τ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 96x96../5Α AC
Κωδικός: 11-496057
Γρήγορη Προβολή

Αμπερόμετρο Αναλογικό Πίνακος Κενό
Μέσω Μετασχηματιστή Εντάσεως
96x96mm
Μέτρηση:* .........../5Α AC

*Δέχεται ανταλλακτικές Πλάκες Ανάλογα με τον Μετασχηματιστή Έντασης

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 179 1-100

ΠΛΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΩΝ 72x72 40/5Α
ΠΛΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΩΝ 72x72 40/5Α
Κωδικός: 11-400407
Γρήγορη Προβολή

Πλάκες Ενδείξεως Αμπερομέτρων
Για Αμπερόμετρα Πίνακος & Πόρτας
72x72mm
40/5Α

Συσκευασία: 1
Σελίδα καταλόγου: 179 1

ΠΛΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΩΝ 72x72 60/5Α
ΠΛΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΩΝ 72x72 60/5Α
Κωδικός: 11-400607
Γρήγορη Προβολή

Πλάκες Ενδείξεως Αμπερομέτρων
Για Αμπερόμετρα Πίνακος & Πόρτας
72x72mm
60/5Α

Συσκευασία: 1
Σελίδα καταλόγου: 179 1

ΠΛΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΩΝ 72x72 100/5Α
ΠΛΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΩΝ 72x72 100/5Α
Κωδικός: 11-401007
Γρήγορη Προβολή

Πλάκες Ενδείξεως Αμπερομέτρων
Για Αμπερόμετρα Πίνακος & Πόρτας
72x72mm
100/5Α

Συσκευασία: 1
Σελίδα καταλόγου: 179 1

banner
banner
banner
banner