ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΠΟΡΤΑΣ - ΠΙΝΑΚΑ

Εμφανίζονται 1-20 από 45.
ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΠΙΝΑΚΟΣ 96x96 0-300V AC
ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ ΠΙΝΑΚΟΣ 96x96 0-300V AC
Κωδικός: 11-5963007
Γρήγορη Προβολή

Βολτόμετρο Αναλογικό Πίνακος
96x96mm
Μέτρηση: 0-300V AC

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 50
Σελίδα καταλόγου: 235 1-50

ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΣΩ Μ/Τ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 80x80 600/5Α
ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΣΩ Μ/Τ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 80x80 600/5Α
Κωδικός: 11-486005
Γρήγορη Προβολή

Αμπερόμετρο Αναλογικό Πόρτας/Πίνακος
Μέσω Μετασχηματιστή Εντάσεως
80x80mm
Μέτρηση: 600/5Α

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 235 1-100

ΠΛΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΩΝ 96x96 150/5Α
ΠΛΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΩΝ 96x96 150/5Α
Κωδικός: 11-41507
Γρήγορη Προβολή

Πλάκες Ενδείξεως Αμπερομέτρων
Για Αμπερόμετρα Πίνακος & Πόρτας
96x96mm
150/5Α

Συσκευασία: 1
Σελίδα καταλόγου: 235 1

ΠΛΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΩΝ 96x96 600/5Α
ΠΛΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΩΝ 96x96 600/5Α
Κωδικός: 11-46007
Γρήγορη Προβολή

Πλάκες Ενδείξεως Αμπερομέτρων
Για Αμπερόμετρα Πίνακος & Πόρτας
96x96mm
600/5Α

Συσκευασία: 1
Σελίδα καταλόγου: 235 1

ΠΛΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΩΝ 96x96 1600/5Α
ΠΛΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΩΝ 96x96 1600/5Α
Κωδικός: 11-416007
Γρήγορη Προβολή

Πλάκες Ενδείξεως Αμπερομέτρων
Για Αμπερόμετρα Πίνακος & Πόρτας
96x96mm
1600/5Α

Συσκευασία: 1
Σελίδα καταλόγου: 235 1

ΠΛΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΩΝ 96x96 4000/5Α
ΠΛΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΩΝ 96x96 4000/5Α
Κωδικός: 11-440007
Γρήγορη Προβολή

Πλάκες Ενδείξεως Αμπερομέτρων
Για Αμπερόμετρα Πίνακος & Πόρτας
96x96mm
4000/5Α

Συσκευασία: 1
Σελίδα καταλόγου: 000 1

ΠΛΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΩΝ 72x72 60/5Α
ΠΛΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΩΝ 72x72 60/5Α
Κωδικός: 11-400607
Γρήγορη Προβολή

Πλάκες Ενδείξεως Αμπερομέτρων
Για Αμπερόμετρα Πίνακος & Πόρτας
72x72mm
60/5Α

Συσκευασία: 1
Σελίδα καταλόγου: 235 1

ΠΛΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΩΝ 72x72 100/5Α
ΠΛΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΩΝ 72x72 100/5Α
Κωδικός: 11-401007
Γρήγορη Προβολή

Πλάκες Ενδείξεως Αμπερομέτρων
Για Αμπερόμετρα Πίνακος & Πόρτας
72x72mm
100/5Α

Συσκευασία: 1
Σελίδα καταλόγου: 235 1

ΠΛΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΩΝ 72x72 150/5Α
ΠΛΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΩΝ 72x72 150/5Α
Κωδικός: 11-401507
Γρήγορη Προβολή

Πλάκες Ενδείξεως Αμπερομέτρων
Για Αμπερόμετρα Πίνακος & Πόρτας
72x72mm
150/5Α

Συσκευασία: 1
Σελίδα καταλόγου: 235 1

ΠΛΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΩΝ 72x72 200/5Α
ΠΛΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΩΝ 72x72 200/5Α
Κωδικός: 11-402007
Γρήγορη Προβολή

Πλάκες Ενδείξεως Αμπερομέτρων
Για Αμπερόμετρα Πίνακος & Πόρτας
72x72mm
200/5Α

Συσκευασία: 1
Σελίδα καταλόγου: 235 1

ΠΛΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΩΝ 72x72 300/5Α
ΠΛΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΩΝ 72x72 300/5Α
Κωδικός: 11-403007
Γρήγορη Προβολή

Πλάκες Ενδείξεως Αμπερομέτρων
Για Αμπερόμετρα Πίνακος & Πόρτας
72x72mm
300/5Α

Συσκευασία: 1
Σελίδα καταλόγου: 235 1

ΠΛΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΩΝ 72x72 400/5Α
ΠΛΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΩΝ 72x72 400/5Α
Κωδικός: 11-404007
Γρήγορη Προβολή

Πλάκες Ενδείξεως Αμπερομέτρων
Για Αμπερόμετρα Πίνακος & Πόρτας
72x72mm
400/5Α

Συσκευασία: 1
Σελίδα καταλόγου: 235 1

ΠΛΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΩΝ 72x72 500/5Α
ΠΛΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΩΝ 72x72 500/5Α
Κωδικός: 11-405007
Γρήγορη Προβολή

Πλάκες Ενδείξεως Αμπερομέτρων
Για Αμπερόμετρα Πίνακος & Πόρτας
72x72mm
500/5Α

Συσκευασία: 1
Σελίδα καταλόγου: 235 1

ΠΛΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΩΝ 72x72 600/5Α
ΠΛΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΩΝ 72x72 600/5Α
Κωδικός: 11-406007
Γρήγορη Προβολή

Πλάκες Ενδείξεως Αμπερομέτρων
Για Αμπερόμετρα Πίνακος & Πόρτας
72x72mm
600/5Α

Συσκευασία: 1
Σελίδα καταλόγου: 235 1

ΠΛΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΩΝ 72x72 800/5Α
ΠΛΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΩΝ 72x72 800/5Α
Κωδικός: 11-408007
Γρήγορη Προβολή

Πλάκες Ενδείξεως Αμπερομέτρων
Για Αμπερόμετρα Πίνακος & Πόρτας
72x72mm
800/5Α

Συσκευασία: 1
Σελίδα καταλόγου: 235 1

ΠΛΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΩΝ 72x72 1000/5Α
ΠΛΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΩΝ 72x72 1000/5Α
Κωδικός: 11-4010007
Γρήγορη Προβολή

Πλάκες Ενδείξεως Αμπερομέτρων
Για Αμπερόμετρα Πίνακος & Πόρτας
72x72mm
1000/5Α

Συσκευασία: 1
Σελίδα καταλόγου: 235 1

ΠΛΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΩΝ 72x72 1200/5Α
ΠΛΑΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΩΝ 72x72 1200/5Α
Κωδικός: 11-4012007
Γρήγορη Προβολή

Πλάκες Ενδείξεως Αμπερομέτρων
Για Αμπερόμετρα Πίνακος & Πόρτας
72x72mm
1200/5Α

Συσκευασία: 1
Σελίδα καταλόγου: 235 1

ΑΜΠΕΡΟΜΕTΡΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 96x96 5A ΠΛΗΡΕΣ
ΑΜΠΕΡΟΜΕTΡΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 96x96 5A ΠΛΗΡΕΣ
Κωδικός: 11-49657
Γρήγορη Προβολή

Αμπερόμετρο Πλήρες
Ammeter 0-5-10A
96x96

Συσκευασία: 1
Σελίδα καταλόγου: 235 1

ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΣΩ Μ/Τ 96x96 300/5Α ΠΛΗΡΕΣ
ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΣΩ Μ/Τ 96x96 300/5Α ΠΛΗΡΕΣ
Κωδικός: 11-4963007
Γρήγορη Προβολή

Αμπερόμετρο Αναλογικό Πίνακος Πλήρες
Μέσω Μετασχηματιστή Εντάσεως
96x96mm
Μέτρηση: 300/5Α

Συσκευασία: 1
Σελίδα καταλόγου: 235 1

ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΣΩ Μ/Τ 96x96 800/5Α ΠΛΗΡΕΣ
ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΣΩ Μ/Τ 96x96 800/5Α ΠΛΗΡΕΣ
Κωδικός: 11-4968007
Γρήγορη Προβολή

Αμπερόμετρο Αναλογικό Πίνακος Πλήρες
Μέσω Μετασχηματιστή Εντάσεως
96x96mm
Μέτρηση: 800/5Α

Συσκευασία: 1
Σελίδα καταλόγου: 235 1

banner
banner
banner
banner