ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ

Εμφανίζονται 1-16 από 16.
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 3ΠΟΛΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (Κ) 20Α
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 3ΠΟΛΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (Κ) 20Α
Κωδικός: 20-0320
Γρήγορη Προβολή

Αυτόματη Ασφάλεια Ράγας
(DZ47-63)KNB1-63 3P 20A
400VAC
50Hz
3 modul
Κίνησης

Συσκευασία: 4
Μεγάλη Συσκευασία: 40
Σελίδα καταλόγου: 000 4-40

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ Ι ΦΩΤΙΣΜΟΥ (C) 4Α
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ Ι ΦΩΤΙΣΜΟΥ (C) 4Α
Κωδικός: 20-0104
Γρήγορη Προβολή

Αυτόματη Ασφάλεια Ράγας Τύπου C
(DZ47-63)KNB1-63 1P 4A
1 modul
Φωτισμού

Συσκευασία: 12
Μεγάλη Συσκευασία: 120
Σελίδα καταλόγου: 230 12-120

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ Ι ΦΩΤΙΣΜΟΥ (C) 50Α
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ Ι ΦΩΤΙΣΜΟΥ (C) 50Α
Κωδικός: 20-0150
Γρήγορη Προβολή

Αυτόματη Ασφάλεια Ράγας Τύπου C
(DZ47-63)KNB1-63 1P 50A
1 modul
Φωτισμού

Συσκευασία: 12
Μεγάλη Συσκευασία: 120
Σελίδα καταλόγου: 230 12-120

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ Ι ΦΩΤΙΣΜΟΥ (C) 63Α
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ Ι ΦΩΤΙΣΜΟΥ (C) 63Α
Κωδικός: 20-0163
Γρήγορη Προβολή

Αυτόματη Ασφάλεια Ράγας Τύπου C
(DZ47-63)KNB1-63 1P 63A
1 modul
Φωτισμού

Συσκευασία: 12
Μεγάλη Συσκευασία: 120
Σελίδα καταλόγου: 230 12-120

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ Ι ΚΙΝΗΣΗΣ (Κ) 25Α
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ Ι ΚΙΝΗΣΗΣ (Κ) 25Α
Κωδικός: 20-01250
Γρήγορη Προβολή

Αυτόματη Ασφάλεια Ράγας
(DZ47-63)KNB1-63 1P 25A
1 modul
Κίνησης

Συσκευασία: 12
Μεγάλη Συσκευασία: 120
Σελίδα καταλόγου: 230 12-120

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (Κ) 16Α
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (Κ) 16Α
Κωδικός: 20-2216
Γρήγορη Προβολή

Αυτόματη Ασφάλεια Ράγας Με Ουδέτερο
(DPN)KNB1-32 1P+Ν 16A
1 modul
Κίνησης

Συσκευασία: 12
Μεγάλη Συσκευασία: 120
Σελίδα καταλόγου: 230 12-120

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (Κ) 20Α
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (Κ) 20Α
Κωδικός: 20-2220
Γρήγορη Προβολή

Αυτόματη Ασφάλεια Ράγας Με Ουδέτερο
(DPN)KNB1-32 1P+Ν 20A
1 modul
Κίνησης

Συσκευασία: 12
Μεγάλη Συσκευασία: 120
Σελίδα καταλόγου: 230 12-120

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (Κ) 25Α
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (Κ) 25Α
Κωδικός: 20-2225
Γρήγορη Προβολή

Αυτόματη Ασφάλεια Ράγας Με Ουδέτερο
(DPN)KNB1-32 1P+Ν 25A
1 modul
Κίνησης

Συσκευασία: 12
Μεγάλη Συσκευασία: 120
Σελίδα καταλόγου: 230 12-120

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (Κ) 32Α
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (Κ) 32Α
Κωδικός: 20-2232
Γρήγορη Προβολή

Αυτόματη Ασφάλεια Ράγας Με Ουδέτερο
(DPN)KNB1-32 1P+Ν 32A
1 modul
Κίνησης

Συσκευασία: 12
Μεγάλη Συσκευασία: 120
Σελίδα καταλόγου: 230 12-120

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 3ΠΟΛΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (Κ) 6Α
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 3ΠΟΛΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (Κ) 6Α
Κωδικός: 20-0306
Γρήγορη Προβολή

Αυτόματη Ασφάλεια Ράγας
DZ47-60 3P 6A
400VAC
50Hz
3 modul
Κίνησης

Συσκευασία: 4
Μεγάλη Συσκευασία: 40
Σελίδα καταλόγου: 230 4-40

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 3ΠΟΛΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (Κ) 10Α
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 3ΠΟΛΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (Κ) 10Α
Κωδικός: 20-0310
Γρήγορη Προβολή

Αυτόματη Ασφάλεια Ράγας
(DZ47-63) KNB1-63 3P 10A
400VAC
50Hz
3 modul
Κίνησης

Συσκευασία: 4
Μεγάλη Συσκευασία: 40
Σελίδα καταλόγου: 230 4-40

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 3ΠΟΛΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (Κ) 16Α
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 3ΠΟΛΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (Κ) 16Α
Κωδικός: 20-0316
Γρήγορη Προβολή

Αυτόματη Ασφάλεια Ράγας
(DZ47-63)KNB1-63 3P 16A
400VAC
50Hz
3 modul
Κίνησης

Συσκευασία: 4
Μεγάλη Συσκευασία: 40
Σελίδα καταλόγου: 230 4-40

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 3ΠΟΛΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (Κ) 25Α
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 3ΠΟΛΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (Κ) 25Α
Κωδικός: 20-0325
Γρήγορη Προβολή

Αυτόματη Ασφάλεια Ράγας
(DZ47-63)KNB1-63 3P 25A
400VAC
50Hz
3 modul
Κίνησης

Συσκευασία: 4
Μεγάλη Συσκευασία: 40
Σελίδα καταλόγου: 230 4-40

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 3ΠΟΛΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (Κ) 32Α
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 3ΠΟΛΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (Κ) 32Α
Κωδικός: 20-0332
Γρήγορη Προβολή

Αυτόματη Ασφάλεια Ράγας
(DZ47-63)KNB1-63 3P 32A
400VAC
50Hz
3 modul
Κίνησης

Συσκευασία: 4
Μεγάλη Συσκευασία: 40
Σελίδα καταλόγου: 230 4-40

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 3ΠΟΛΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (Κ) 50Α
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 3ΠΟΛΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (Κ) 50Α
Κωδικός: 20-0350
Γρήγορη Προβολή

Αυτόματη Ασφάλεια Ράγας
(DZ47-63)KNB1-63 3P 50A
400VAC
50Hz
3 modul
Κίνησης

Συσκευασία: 4
Μεγάλη Συσκευασία: 40
Σελίδα καταλόγου: 230 4-40

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 3ΠΟΛΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (Κ) 63Α
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 3ΠΟΛΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (Κ) 63Α
Κωδικός: 20-0363
Γρήγορη Προβολή

Αυτόματη Ασφάλεια Ράγας
(DZ47-63)KNB1-63 3P 63A
400VAC
50Hz
3 modul
Κίνησης

Συσκευασία: 4
Μεγάλη Συσκευασία: 40
Σελίδα καταλόγου: 230 4-40

banner
banner
banner
banner