ΒΑΣΕΙΣ & ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 1000VDC

Εμφανίζονται 1-17 από 17.
ΒΑΣΗ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 32D ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓIA 10x38mm 1000V DC (FREDER)
ΒΑΣΗ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 32D ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓIA 10x38mm 1000V DC (FREDER)
Κωδικός: 88-81329
Γρήγορη Προβολή

Βάση Μονοπολική Ι 32A Freder
Για Φυσίγγια Κυλινδρικά 10x38mm
1000VDC

Συσκευασία: 12
Μεγάλη Συσκευασία: 240
Σελίδα καταλόγου: 236 12-240

ΒΑΣΗ ΔΙΠΟΛΙΚΗ 32Α ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓIA 10x38mm 1000V DC (FREDER)
ΒΑΣΗ ΔΙΠΟΛΙΚΗ 32Α ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓIA 10x38mm 1000V DC (FREDER)
Κωδικός: 88-82329
Γρήγορη Προβολή

Βάση Διπολική ΙI 32A Freder
Για Φυσίγγια Κυλινδρικά 10x38mm
1000VDC

Συσκευασία: 6
Μεγάλη Συσκευασία: 120
Σελίδα καταλόγου: 236 6-120

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ 10x38mm 10Α 1000VDC (FREDER)
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ 10x38mm 10Α 1000VDC (FREDER)
Κωδικός: 88-8100
Γρήγορη Προβολή

Φυσίγγια Φωτοβολταϊκών Freder
Κυλινδρικά, από Στεατίτη
Μέγεθος 10x38mm
1000VDC
10Α

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 1200
Σελίδα καταλόγου: 236 10-200-1200

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ 10x38mm 12Α 1000VDC (FREDER)
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ 10x38mm 12Α 1000VDC (FREDER)
Κωδικός: 88-8120
Γρήγορη Προβολή

Φυσίγγια Κυλινδρικά Freder
Στεατίτη
Μέγεθος 10x38mm
1000VDC
12Α

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 1200
Σελίδα καταλόγου: 236 10-200-1200

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ 10x38mm 15Α 1000VDC (FREDER)
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ 10x38mm 15Α 1000VDC (FREDER)
Κωδικός: 88-8150
Γρήγορη Προβολή

Φυσίγγια Φωτοβολταϊκών Freder
Κυλινδρικά, από Στεατίτη
Μέγεθος 10x38mm
1000VDC
15Α

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 1200
Σελίδα καταλόγου: 236 10-200-1200

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ 10x38mm 20Α 1000VDC (FREDER)
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ 10x38mm 20Α 1000VDC (FREDER)
Κωδικός: 88-8200
Γρήγορη Προβολή

Φυσίγγια Φωτοβολταϊκών Freder
Κυλινδρικά, από Στεατίτη
Μέγεθος 10x38mm
1000VDC
20Α

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 1200
Σελίδα καταλόγου: 236 10-200-1200

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ 10x38mm 25Α 1000VDC (FREDER)
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ 10x38mm 25Α 1000VDC (FREDER)
Κωδικός: 88-8250
Γρήγορη Προβολή

Φυσίγγια Φωτοβολταϊκών Freder
Κυλινδρικά, από Στεατίτη
Μέγεθος 10x38mm
1000VDC
25Α

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 1200
Σελίδα καταλόγου: 236 10-200-1200

ΒΑΣΗ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 32Α ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 10x38mm 1000V DC DF
ΒΑΣΗ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 32Α ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 10x38mm 1000V DC DF
Κωδικός: 88-913210
Γρήγορη Προβολή

Υλικά Ισπανίας DF
για Φωτοβολταϊκά Πάρκα 1000VDC
Βάση Μονοπολική I
Για Φυσίγγια 1x32A 10x38mm

Συσκευασία: 12
Μεγάλη Συσκευασία: 180
Σελίδα καταλόγου: 236 12-180

ΒΑΣΗ ΔΙΠΟΛΙΚΗ 32Α ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 10x38mm 1000V DC DF
ΒΑΣΗ ΔΙΠΟΛΙΚΗ 32Α ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 10x38mm 1000V DC DF
Κωδικός: 88-913220
Γρήγορη Προβολή

Υλικά Ισπανίας DF
για Φωτοβολταϊκά Πάρκα 1000VDC
Βάση Διπολική II
Για Φυσίγγια 2x32A 10x38mm

Συσκευασία: 6
Μεγάλη Συσκευασία: 90
Σελίδα καταλόγου: 236 6-90

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ 10x38mm 2Α 1000VDC gR DF
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ 10x38mm 2Α 1000VDC gR DF
Κωδικός: 88-02100
Γρήγορη Προβολή

Φυσίγγια Κυλινδρικά DF
2A 10x38mm gR
για Φωτοβολταϊκά Πάρκα 1000VDC

Συσκευασία: 10
Σελίδα καταλόγου: 236 10

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ 10x38mm 4Α 1000VDC gR DF
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ 10x38mm 4Α 1000VDC gR DF
Κωδικός: 88-04100
Γρήγορη Προβολή

Φυσίγγια Κυλινδρικά DF
4A 10x38mm gR
για Φωτοβολταϊκά Πάρκα 1000VDC

Συσκευασία: 10
Σελίδα καταλόγου: 236 10

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ 10x38mm 6Α 1000VDC gR DF
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ 10x38mm 6Α 1000VDC gR DF
Κωδικός: 88-06100
Γρήγορη Προβολή

Φυσίγγια Κυλινδρικά DF
6A 10x38mm gR
για Φωτοβολταϊκά Πάρκα 1000VDC

Συσκευασία: 10
Σελίδα καταλόγου: 236 10

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ 10x38mm 8Α 1000VDC gR DF
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ 10x38mm 8Α 1000VDC gR DF
Κωδικός: 88-08100
Γρήγορη Προβολή

Φυσίγγια Κυλινδρικά DF
8A 10x38mm gR
για Φωτοβολταϊκά Πάρκα 1000VDC

Συσκευασία: 10
Σελίδα καταλόγου: 236 10

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ 10x38mm 10Α 1000VDC gR DF
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ 10x38mm 10Α 1000VDC gR DF
Κωδικός: 88-10100
Γρήγορη Προβολή

Φυσίγγια Κυλινδρικά DF
10A 10x38mm gR
για Φωτοβολταϊκά Πάρκα 1000VDC

Συσκευασία: 10
Σελίδα καταλόγου: 236 10

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ 10x38mm 12Α 1000VDC gR DF
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ 10x38mm 12Α 1000VDC gR DF
Κωδικός: 88-12100
Γρήγορη Προβολή

Φυσίγγια Κυλινδρικά DF
12A 10x38mm gR
για Φωτοβολταϊκά Πάρκα 1000VDC

Συσκευασία: 10
Σελίδα καταλόγου: 236 10

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ 10x38mm 16Α 1000VDC gR DF
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ 10x38mm 16Α 1000VDC gR DF
Κωδικός: 88-16100
Γρήγορη Προβολή

Φυσίγγια Κυλινδρικά DF
16A 10x38mm gR
για Φωτοβολταϊκά Πάρκα 1000VDC

Συσκευασία: 10
Σελίδα καταλόγου: 236 10

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ 10x38mm 20Α 1000VDC gR DF
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ 10x38mm 20Α 1000VDC gR DF
Κωδικός: 88-20100
Γρήγορη Προβολή

Φυσίγγια Κυλινδρικά DF
20A 10x38mm gR
για Φωτοβολταϊκά Πάρκα 1000VDC

Συσκευασία: 10
Σελίδα καταλόγου: 236 10

banner
banner
banner
banner