ΝΤΟΥΙ ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ

Εμφανίζονται 1-10 από 10.
ΑΝΤΑΠΤΟΡ G9 ΣΕ Ε14 ΛΕΥΚΟ
ΑΝΤΑΠΤΟΡ G9 ΣΕ Ε14 ΛΕΥΚΟ
Κωδικός: 16-0914
Γρήγορη Προβολή

Ντουί G9
τύπου Αντάπτορ
Για να Τοποθετήσουμε σε Προϋπάρχον Φωτιστικό Σώμα
με Ντουί Τύπου G9, λάμπα Τύπου Ε14
Λευκό Πλαστικό

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 500
Σελίδα καταλόγου: 209 10-500

ΑΝΤΑΠΤΟΡ GU10 ΣΕ Ε14 ΛΕΥΚΟ
ΑΝΤΑΠΤΟΡ GU10 ΣΕ Ε14 ΛΕΥΚΟ
Κωδικός: 16-01014
Γρήγορη Προβολή

Ντουί G10 τύπου Αντάπτορ
Για να Τοποθετήσουμε σε Προϋπάρχον Φωτιστικό Σώμα
με Ντουί Τύπου GU10, λάμπα Τύπου Ε14
Λευκό Πλαστικό

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 500
Σελίδα καταλόγου: 209 10-500

ΑΝΤΑΠΤΟΡ GU10 ΣΕ Ε27 ΛΕΥΚΟ
ΑΝΤΑΠΤΟΡ GU10 ΣΕ Ε27 ΛΕΥΚΟ
Κωδικός: 16-01027
Γρήγορη Προβολή

Ντουί G10
τύπου Αντάπτορ
Για να Τοποθετήσουμε σε Προϋπάρχον Φωτιστικό Σώμα
με Ντουί Τύπου GU10, λάμπα Τύπου Ε27
Λευκό Πλαστικό

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 250
Σελίδα καταλόγου: 209 10-250

ΑΝΤΑΠΤΟΡ E14 ΣΕ GU10 ΛΕΥΚΟ
ΑΝΤΑΠΤΟΡ E14 ΣΕ GU10 ΛΕΥΚΟ
Κωδικός: 16-01410
Γρήγορη Προβολή

Ντουί Ε14 τύπου Αντάπτορ
Για να Τοποθετήσουμε σε Προϋπάρχον Φωτιστικό Σώμα
με Ντουί Τύπου E14, λάμπα Τύπου GU10
Λευκός Στεατίτης

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 250
Σελίδα καταλόγου: 209 10-250

ΑΝΤΑΠΤΟΡ E14 ΣΕ E27 ΛΕΥΚΟ
ΑΝΤΑΠΤΟΡ E14 ΣΕ E27 ΛΕΥΚΟ
Κωδικός: 16-01427
Γρήγορη Προβολή

Ντουί Ε14
τύπου Αντάπτορ
Για να Τοποθετήσουμε σε Προϋπάρχον Φωτιστικό Σώμα
με Ντουί Τύπου E14, λάμπα Τύπου E27
Λευκό Πλαστικό

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 250
Σελίδα καταλόγου: 209 10-250

ΑΝΤΑΠΤΟΡ E27 ΣΕ GU10 ΛΕΥΚΟ
ΑΝΤΑΠΤΟΡ E27 ΣΕ GU10 ΛΕΥΚΟ
Κωδικός: 16-02710
Γρήγορη Προβολή

Ντουί Ε27
τύπου Αντάπτορ
Για να Τοποθετήσουμε σε Προϋπάρχον Φωτιστικό Σώμα
με Ντουί Τύπου E27, λάμπα Τύπου GU10
Λευκό Πλαστικό

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 250
Σελίδα καταλόγου: 209 10-250

ΑΝΤΑΠΤΟΡ E27 ΣΕ E14 ΛΕΥΚΟ
ΑΝΤΑΠΤΟΡ E27 ΣΕ E14 ΛΕΥΚΟ
Κωδικός: 16-02714
Γρήγορη Προβολή

Ντουί Ε27
τύπου Αντάπτορ
Για να Τοποθετήσουμε σε Προϋπάρχον Φωτιστικό Σώμα
με Ντουί Τύπου E27, λάμπα Τύπου E14
Λευκό Πλαστικό

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 400
Σελίδα καταλόγου: 209 10-400

ΑΝΤΑΠΤΟΡ B22 ΣΕ E27 ΛΕΥΚΟ
ΑΝΤΑΠΤΟΡ B22 ΣΕ E27 ΛΕΥΚΟ
Κωδικός: 16-02227
Γρήγορη Προβολή

Ντουί Β22
τύπου Αντάπτορ
Για να Τοποθετήσουμε σε Προϋπάρχον Φωτιστικό Σώμα
με Ντουί Τύπου B22, λάμπα Τύπου E27
Λευκό Πλαστικό

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 250
Σελίδα καταλόγου: 209 10-250

ΑΝΤΑΠΤΟΡ E40 ΣΕ E27 ΛΕΥΚΟ
ΑΝΤΑΠΤΟΡ E40 ΣΕ E27 ΛΕΥΚΟ
Κωδικός: 16-04027
Γρήγορη Προβολή

Ντουί Ε40
Τύπου Αντάπτορ
Για να Τοποθετήσουμε σε Προϋπάρχον Φωτιστικό Σώμα
με Ντουί Τύπου E40, λάμπα Τύπου E27
Λευκό Πλαστικό

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 200
Σελίδα καταλόγου: 209 10-200

ΑΝΤΑΠΤΟΡ E27 ΣΕ E40 ΛΕΥΚΟ
ΑΝΤΑΠΤΟΡ E27 ΣΕ E40 ΛΕΥΚΟ
Κωδικός: 16-02740
Γρήγορη Προβολή

Ντουί Ε27 τύπου Αντάπτορ
Για να Τοποθετήσουμε σε Προϋπάρχον Φωτιστικό Σώμα
με Ντουί Τύπου E27, λάμπα Τύπου E40
Λευκό Πλαστικό

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 200
Σελίδα καταλόγου: 209 10-200

banner
banner
banner
banner