ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΛΕΥΚΑ (ΟΥΔΕΤΕΡΑ)

Εμφανίζονται 1-20 από 24.
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΝΑΥΛΟΝ 100 x 2.5 mm ΛΕΥΚA
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΝΑΥΛΟΝ 100 x 2.5 mm ΛΕΥΚA
Κωδικός: 19-100250
Γρήγορη Προβολή

Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
Nylon 66
Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C
UL Flame Rating : 94V-2
Λευκά (Natural)
L:100mm W:2,5mm

Συσκευασία: 5
Σελίδα καταλόγου: 211 5

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΝΑΥΛΟΝ 120 x 2.5 mm ΛΕΥΚA
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΝΑΥΛΟΝ 120 x 2.5 mm ΛΕΥΚA
Κωδικός: 19-120250
Γρήγορη Προβολή

Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
Nylon 66
Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C
UL Flame Rating : 94V-2
Λευκά (Natural)
L:100mm W:2,5mm

Συσκευασία: 5
Σελίδα καταλόγου: 211 5

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΝΑΥΛΟΝ 142 x 2.5 mm ΛΕΥΚA
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΝΑΥΛΟΝ 142 x 2.5 mm ΛΕΥΚA
Κωδικός: 19-142250
Γρήγορη Προβολή

Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
Nylon 66
Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C
UL Flame Rating : 94V-2
Λευκά (Natural)
L:142mm W:2,5mm

Συσκευασία: 5
Σελίδα καταλόγου: 211 5

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΝΑΥΛΟΝ 165 x 2.5 mm ΛΕΥΚA
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΝΑΥΛΟΝ 165 x 2.5 mm ΛΕΥΚA
Κωδικός: 19-165250
Γρήγορη Προβολή

Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
Nylon 66
Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C
UL Flame Rating : 94V-2
Λευκά (Natural)
L:165mm W:2,5mm

Συσκευασία: 5
Σελίδα καταλόγου: 211 5

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΝΑΥΛΟΝ 200 x 2.5 mm ΛΕΥΚA
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΝΑΥΛΟΝ 200 x 2.5 mm ΛΕΥΚA
Κωδικός: 19-200250
Γρήγορη Προβολή

Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
Nylon 66
Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C
UL Flame Rating : 94V-2
Λευκά (Natural)
L:200mm W:2,5mm

Συσκευασία: 5
Σελίδα καταλόγου: 211 5

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΝΑΥΛΟΝ 150 x 3.6 mm ΛΕΥΚA
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΝΑΥΛΟΝ 150 x 3.6 mm ΛΕΥΚA
Κωδικός: 19-150360
Γρήγορη Προβολή

Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
Nylon 66
Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C
UL Flame Rating : 94V-2
Λευκά (Natural)
L:150mm W:3,6mm

Συσκευασία: 5
Σελίδα καταλόγου: 211 5

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΝΑΥΛΟΝ 200 x 3.6 mm ΛΕΥΚA
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΝΑΥΛΟΝ 200 x 3.6 mm ΛΕΥΚA
Κωδικός: 19-200360
Γρήγορη Προβολή

Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
Nylon 66
Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C
UL Flame Rating : 94V-2
Λευκά (Natural)
L:200mm W:3,6mm

Συσκευασία: 5
Σελίδα καταλόγου: 211 5

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΝΑΥΛΟΝ 250 x 3.6 mm ΛΕΥΚA
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΝΑΥΛΟΝ 250 x 3.6 mm ΛΕΥΚA
Κωδικός: 19-250360
Γρήγορη Προβολή

Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
Nylon 66
Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C
UL Flame Rating : 94V-2
Λευκά (Natural)
L:250mm W:3,6mm

Συσκευασία: 5
Σελίδα καταλόγου: 211 5

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΝΑΥΛΟΝ 292 x 3.6 mm ΛΕΥΚA
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΝΑΥΛΟΝ 292 x 3.6 mm ΛΕΥΚA
Κωδικός: 19-292360
Γρήγορη Προβολή

Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
Nylon 66
Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C
UL Flame Rating : 94V-2
Λευκά (Natural)
L:292mm W:3,6mm

Συσκευασία: 5
Σελίδα καταλόγου: 211 5

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΝΑΥΛΟΝ 330 x 3.6 mm ΛΕΥΚA
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΝΑΥΛΟΝ 330 x 3.6 mm ΛΕΥΚA
Κωδικός: 19-330360
Γρήγορη Προβολή

Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
Nylon 66
Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C
UL Flame Rating : 94V-2
Λευκά (Natural)
L:330mm W:3,6mm

Συσκευασία: 5
Σελίδα καταλόγου: 211 5

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΝΑΥΛΟΝ 368 x 3.6 mm ΛΕΥΚA
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΝΑΥΛΟΝ 368 x 3.6 mm ΛΕΥΚA
Κωδικός: 19-368360
Γρήγορη Προβολή

Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
Nylon 66
Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C
UL Flame Rating : 94V-2
Λευκά (Natural)
L:368mm W:3,6mm

Συσκευασία: 5
Σελίδα καταλόγου: 211 5

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΝΑΥΛΟΝ 200 x 4.8 mm ΛΕΥΚA
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΝΑΥΛΟΝ 200 x 4.8 mm ΛΕΥΚA
Κωδικός: 19-200480
Γρήγορη Προβολή

Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
Nylon 66
Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C
UL Flame Rating : 94V-2
Λευκά (Natural)
L:200mm W:4,8mm

Συσκευασία: 5
Σελίδα καταλόγου: 211 5

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΝΑΥΛΟΝ 250 x 4.8 mm ΛΕΥΚA
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΝΑΥΛΟΝ 250 x 4.8 mm ΛΕΥΚA
Κωδικός: 19-250480
Γρήγορη Προβολή

Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
Nylon 66
Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C
UL Flame Rating : 94V-2
Λευκά (Natural)
L:250mm W:4,8mm

Συσκευασία: 5
Σελίδα καταλόγου: 211 5

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΝΑΥΛΟΝ 310 x 4.8 mm ΛΕΥΚA
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΝΑΥΛΟΝ 310 x 4.8 mm ΛΕΥΚA
Κωδικός: 19-310480
Γρήγορη Προβολή

Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
Nylon 66
Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C
UL Flame Rating : 94V-2
Λευκό(Natural)
L:310mm W:4,8mm

Συσκευασία: 5
Σελίδα καταλόγου: 211 5

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΝΑΥΛΟΝ 368 x 4.8 mm ΛΕΥΚA
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΝΑΥΛΟΝ 368 x 4.8 mm ΛΕΥΚA
Κωδικός: 19-368480
Γρήγορη Προβολή

Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
Nylon 66
Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C
UL Flame Rating : 94V-2
Λευκό(Natural)
L:368mm W:4,8mm

Συσκευασία: 5
Σελίδα καταλόγου: 211 5

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΝΑΥΛΟΝ 432 x 4.8 mm ΛΕΥΚA
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΝΑΥΛΟΝ 432 x 4.8 mm ΛΕΥΚA
Κωδικός: 19-432480
Γρήγορη Προβολή

Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
Nylon 66
Θερμοκρασία λειτουργίας: min -40°C max +85°C
UL Flame Rating : 94V-2
Λευκό(Natural)
L:432mm W:4,8mm

Συσκευασία: 5
Σελίδα καταλόγου: 211 5

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΝΑΥΛΟΝ 240 x 7.6mm ΛΕΥΚΑ
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΝΑΥΛΟΝ 240 x 7.6mm ΛΕΥΚΑ
Κωδικός: 19-25070
Γρήγορη Προβολή

Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
Nylon 66
Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C
UL Flame Rating : 94V-2
Λευκό(Natural)
L:240mm W:7,6mm

Συσκευασία: 1
Σελίδα καταλόγου: 211 1

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΝΑΥΛΟΝ 300 x 7.6mm ΛΕΥΚΑ
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΝΑΥΛΟΝ 300 x 7.6mm ΛΕΥΚΑ
Κωδικός: 19-30070
Γρήγορη Προβολή

Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
Nylon 66
Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C
UL Flame Rating : 94V-2
Λευκό(Natural)
L:300mm W:7,6mm

Συσκευασία: 1
Σελίδα καταλόγου: 211 1

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΝΑΥΛΟΝ 380 x 7.6mm ΛΕΥΚΑ
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΝΑΥΛΟΝ 380 x 7.6mm ΛΕΥΚΑ
Κωδικός: 19-37070
Γρήγορη Προβολή

Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
Nylon 66
Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C
UL Flame Rating : 94V-2
Λευκό(Natural)
L:380mm W:7,6mm

Συσκευασία: 1
Σελίδα καταλόγου: 211 1

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΝΑΥΛΟΝ 450 x 8mm ΛΕΥΚΑ
ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΝΑΥΛΟΝ 450 x 8mm ΛΕΥΚΑ
Κωδικός: 19-45090
Γρήγορη Προβολή

Δεματικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
Nylon 66
Θερμοκρασία λειρουργίας: min -40°C max +85°C
UL Flame Rating : 94V-2
Λευκό(Natural)
L:450mm W:8mm

Συσκευασία: 1
Σελίδα καταλόγου: 211 1

banner
banner
banner
banner