ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ,ΚΑΛΩΔΙΑ,ΦΙΣ

Εμφανίζονται 1-20 από 37.
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 1.5μ ΛΕΥΚΟ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 1.5μ ΛΕΥΚΟ
Κωδικός: 17-020150
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο Τηλεφώνου 6P4C
Προέκτασης
Πλακέ
Λευκό
1,5μ

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 400
Σελίδα καταλόγου: 202 10-400

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 1.5μ ΜΑΥΡΟ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 1.5μ ΜΑΥΡΟ
Κωδικός: 17-020151
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο Τηλεφώνου 6P4C
Προέκτασης
Πλακέ
Μαύρο
1,5μ

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 250
Σελίδα καταλόγου: 202 10-250

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 1.5μ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 1.5μ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ
Κωδικός: 17-020152
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο Τηλεφώνου 6P4C
Προέκτασης
Πλακέ
Πολύχρωμο
1,5μ

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 500
Σελίδα καταλόγου: 202 10-500

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 1.5μ ΔΙΑΦΑΝΟ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 1.5μ ΔΙΑΦΑΝΟ
Κωδικός: 17-020153
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο Τηλεφώνου 6P4C
Προέκτασης
Πλακέ
Ασημί - Διάφανο
1,5μ

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 500
Σελίδα καταλόγου: 202 10-500

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 3μ ΛΕΥΚΟ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 3μ ΛΕΥΚΟ
Κωδικός: 17-02030
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο Τηλεφώνου 6P4C
Προέκτασης
Πλακέ
Λευκό

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 300
Σελίδα καταλόγου: 202 10-300

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 3μ ΜΑΥΡΟ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 3μ ΜΑΥΡΟ
Κωδικός: 17-02031
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο Τηλεφώνου 6P4C
Προέκτασης
Πλακέ
Μαύρο

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 300
Σελίδα καταλόγου: 202 10-300

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 3μ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 3μ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ
Κωδικός: 17-02032
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο Τηλεφώνου 6P4C
Προέκτασης
Πλακέ
Πολύχρωμο

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 300
Σελίδα καταλόγου: 202 10-300

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 3μ ΔΙΑΦΑΝΟ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 3μ ΔΙΑΦΑΝΟ
Κωδικός: 17-02033
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο Τηλεφώνου 6P4C
Προέκτασης
Πλακέ
Ασημί - Διάφανο

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 300
Σελίδα καταλόγου: 202 10-300

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 5μ ΛΕΥΚΟ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 5μ ΛΕΥΚΟ
Κωδικός: 17-02050
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο Τηλεφώνου 6P4C
Προέκτασης
Πλακέ
Λευκό

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 130
Σελίδα καταλόγου: 202 10-130

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 5μ ΜΑΥΡΟ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 5μ ΜΑΥΡΟ
Κωδικός: 17-02051
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο Τηλεφώνου 6P4C
Προέκτασης
Πλακέ
Μαύρο

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 130
Σελίδα καταλόγου: 202 10-130

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 5μ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 5μ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ
Κωδικός: 17-02052
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο Τηλεφώνου 6P4C
Προέκτασης
Πλακέ
Πολύχρωμο

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 250
Σελίδα καταλόγου: 202 10-250

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 5μ ΔΙΑΦΑΝΟ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 5μ ΔΙΑΦΑΝΟ
Κωδικός: 17-02053
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο Τηλεφώνου 6P4C
Προέκτασης
Πλακέ
Ασημί - Διάφανο

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 250
Σελίδα καταλόγου: 202 10-250

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 10μ ΛΕΥΚΟ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 10μ ΛΕΥΚΟ
Κωδικός: 17-020100
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο Τηλεφώνου 6P4C
Προέκτασης
Πλακέ
Λευκό
10μ

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 202 10-100

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 10μ ΜΑΥΡΟ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 10μ ΜΑΥΡΟ
Κωδικός: 17-020101
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο Τηλεφώνου 6P4C
Προέκτασης
Πλακέ
Μαύρο
10μ

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 202 10-100

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 10μ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 10μ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ
Κωδικός: 17-020102
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο Τηλεφώνου 6P4C
Προέκτασης
Πλακέ
Πολύχρωμο
10μ

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 150
Σελίδα καταλόγου: 202 10-150

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 10μ ΔΙΑΦΑΝΟ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 10μ ΔΙΑΦΑΝΟ
Κωδικός: 17-020103
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο Τηλεφώνου 6P4C
Προέκτασης
Πλακέ
Ασημί - Διάφανο
10μ

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 150
Σελίδα καταλόγου: 202 10-150

ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΠΙΡΑΛ 2μ ΛΕΥΚΟ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΠΙΡΑΛ 2μ ΛΕΥΚΟ
Κωδικός: 17-0220
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο Τηλεφώνου
Ακουστικού
Σπιραλ 2μ
Λευκό

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 200
Σελίδα καταλόγου: 203 10-200

ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΠΙΡΑΛ 2μ ΜΑΥΡΟ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΠΙΡΑΛ 2μ ΜΑΥΡΟ
Κωδικός: 17-0221
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο Τηλεφώνου
Ακουστικού
Σπιραλ 2μ
Μαύρο

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 200
Σελίδα καταλόγου: 203 10-200

ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΠΙΡΑΛ 4μ ΛΕΥΚΟ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΠΙΡΑΛ 4μ ΛΕΥΚΟ
Κωδικός: 17-0240
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο Τηλεφώνου
Ακουστικού
Σπιραλ 4μ
Λευκό

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 200
Σελίδα καταλόγου: 203 10-200

ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΠΙΡΑΛ 4μ ΜΑΥΡΟ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΠΙΡΑΛ 4μ ΜΑΥΡΟ
Κωδικός: 17-0241
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο Τηλεφώνου
Ακουστικού
Σπιραλ 4μ
Μαύρο

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 200
Σελίδα καταλόγου: 203 10-200

banner
banner
banner
banner