ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ,ΚΑΛΩΔΙΑ,ΦΙΣ

Εμφανίζονται 1-20 από 37.
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 1.5μ ΛΕΥΚΟ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 1.5μ ΛΕΥΚΟ
Κωδικός: 17-020150
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο Τηλεφώνου 6P4C
Προέκτασης
Πλακέ
Λευκό
1,5μ

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 400
Σελίδα καταλόγου: 202 10-400

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 1.5μ ΜΑΥΡΟ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 1.5μ ΜΑΥΡΟ
Κωδικός: 17-020151
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο Τηλεφώνου 6P4C
Προέκτασης
Πλακέ
Μαύρο
1,5μ

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 250
Σελίδα καταλόγου: 202 10-250

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 1.5μ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 1.5μ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ
Κωδικός: 17-020152
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο Τηλεφώνου 6P4C
Προέκτασης
Πλακέ
Πολύχρωμο
1,5μ

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 500
Σελίδα καταλόγου: 202 10-500

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 1.5μ ΔΙΑΦΑΝΟ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 1.5μ ΔΙΑΦΑΝΟ
Κωδικός: 17-020153
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο Τηλεφώνου 6P4C
Προέκτασης
Πλακέ
Ασημί - Διάφανο
1,5μ

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 500
Σελίδα καταλόγου: 202 10-500

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 3μ ΛΕΥΚΟ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 3μ ΛΕΥΚΟ
Κωδικός: 17-02030
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο Τηλεφώνου 6P4C
Προέκτασης
Πλακέ
Λευκό

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 300
Σελίδα καταλόγου: 202 10-300

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 3μ ΜΑΥΡΟ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 3μ ΜΑΥΡΟ
Κωδικός: 17-02031
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο Τηλεφώνου 6P4C
Προέκτασης
Πλακέ
Μαύρο

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 300
Σελίδα καταλόγου: 202 10-300

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 3μ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 3μ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ
Κωδικός: 17-02032
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο Τηλεφώνου 6P4C
Προέκτασης
Πλακέ
Πολύχρωμο

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 300
Σελίδα καταλόγου: 202 10-300

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 3μ ΔΙΑΦΑΝΟ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 3μ ΔΙΑΦΑΝΟ
Κωδικός: 17-02033
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο Τηλεφώνου 6P4C
Προέκτασης
Πλακέ
Ασημί - Διάφανο

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 300
Σελίδα καταλόγου: 202 10-300

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 5μ ΛΕΥΚΟ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 5μ ΛΕΥΚΟ
Κωδικός: 17-02050
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο Τηλεφώνου 6P4C
Προέκτασης
Πλακέ
Λευκό

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 130
Σελίδα καταλόγου: 202 10-130

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 5μ ΜΑΥΡΟ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 5μ ΜΑΥΡΟ
Κωδικός: 17-02051
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο Τηλεφώνου 6P4C
Προέκτασης
Πλακέ
Μαύρο

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 130
Σελίδα καταλόγου: 202 10-130

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 5μ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 5μ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ
Κωδικός: 17-02052
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο Τηλεφώνου 6P4C
Προέκτασης
Πλακέ
Πολύχρωμο

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 250
Σελίδα καταλόγου: 202 10-250

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 5μ ΔΙΑΦΑΝΟ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 5μ ΔΙΑΦΑΝΟ
Κωδικός: 17-02053
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο Τηλεφώνου 6P4C
Προέκτασης
Πλακέ
Ασημί - Διάφανο

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 250
Σελίδα καταλόγου: 202 10-250

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 10μ ΛΕΥΚΟ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 10μ ΛΕΥΚΟ
Κωδικός: 17-020100
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο Τηλεφώνου 6P4C
Προέκτασης
Πλακέ
Λευκό
10μ

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 202 10-100

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 10μ ΜΑΥΡΟ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 10μ ΜΑΥΡΟ
Κωδικός: 17-020101
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο Τηλεφώνου 6P4C
Προέκτασης
Πλακέ
Μαύρο
10μ

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 202 10-100

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 10μ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 10μ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ
Κωδικός: 17-020102
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο Τηλεφώνου 6P4C
Προέκτασης
Πλακέ
Πολύχρωμο
10μ

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 150
Σελίδα καταλόγου: 202 10-150

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 10μ ΔΙΑΦΑΝΟ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΕ 10μ ΔΙΑΦΑΝΟ
Κωδικός: 17-020103
Γρήγορη Προβολή

Καλώδιο Τηλεφώνου 6P4C
Προέκτασης
Πλακέ
Ασημί - Διάφανο
10μ

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 150
Σελίδα καταλόγου: 202 10-150

ΦΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ 4P4C
ΦΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ 4P4C
Κωδικός: 17-001
Γρήγορη Προβολή

Description not available

Συσκευασία: 100
Μεγάλη Συσκευασία: 5000
Σελίδα καταλόγου: 203 100-1000-5000

ΦΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 6P4C
ΦΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 6P4C
Κωδικός: 17-002
Γρήγορη Προβολή

Description not available

Συσκευασία: 100
Μεγάλη Συσκευασία: 15000
Σελίδα καταλόγου: 203 100-1000-15000

ΜΟΥΦΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6P4C ΛΕΥΚΟ
ΜΟΥΦΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6P4C ΛΕΥΚΟ
Κωδικός: 17-008
Γρήγορη Προβολή

Μούφα (προέκταση) Τηλεφώνου Θηλυκό
Σε θηλυκό
6P4C
Πλαστικό λευκό σώμα

Συσκευασία: 50
Μεγάλη Συσκευασία: 1000
Σελίδα καταλόγου: 203 50-1000

ΜΟΥΦΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1 ΘΗΛ ΣΕ 2 ΘΗΛ 6P4C ΛΕΥΚΟ
ΜΟΥΦΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1 ΘΗΛ ΣΕ 2 ΘΗΛ 6P4C ΛΕΥΚΟ
Κωδικός: 17-009
Γρήγορη Προβολή

Μούφα Τηλεφώνου Θηλυκό
Σε 2θηλυκά
6P4C
Πλαστικό λευκό σώμα

Συσκευασία: 50
Μεγάλη Συσκευασία: 1000
Σελίδα καταλόγου: 203 50-1000

banner
banner
banner
banner