ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΠΑΛΛΑΣΤ

Εμφανίζονται 1-12 από 12.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΠΑΛΑΣΤ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ5 1X21W
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΠΑΛΑΣΤ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ5 1X21W
Κωδικός: 3-5121
Γρήγορη Προβολή

Ηλεκτρονικό Σύστημα Έναυσης Τ5
Για 1 Λάμπα Φθορίου Τ5 21W
220V-240V
50-60Hz
cosφ:0,98 (συνημίτονο)
Με Προστασία από:
1.Υπερένταση
2.Υπέρταση
3.Βραχυκύκλωμα
L:290mm W:30mm h:30mm

Συσκευασία: 5
Μεγάλη Συσκευασία: 50
Σελίδα καταλόγου: 139 5-50

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΠΑΛΑΣΤ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ5 1X24W
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΠΑΛΑΣΤ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ5 1X24W
Κωδικός: 3-5124
Γρήγορη Προβολή

Ηλεκτρονικό Σύστημα Έναυσης Τ5
Για 1 Λάμπα Φθορίου Τ5 24W
220V-240V
50-60Hz
cosφ:0,98 (συνημίτονο)
Με Προστασία από:
1.Υπερένταση
2.Υπέρταση
3.Βραχυκύκλωμα
L:290mm W:35mm h:30mm

Συσκευασία: 5
Μεγάλη Συσκευασία: 55
Σελίδα καταλόγου: 139 5-55

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΠΑΛΑΣΤ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ5 1X28W
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΠΑΛΑΣΤ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ5 1X28W
Κωδικός: 3-5128
Γρήγορη Προβολή

Ηλεκτρονικό Σύστημα Έναυσης Τ5
Για 1 Λάμπα Φθορίου Τ5 28W
220V-240V
50-60Hz
cosφ:0,98 (συνημίτονο)
Με Προστασία από:
1.Υπερένταση
2.Υπέρταση
3.Βραχυκύκλωμα
L:210mm W:30mm h:22mm

Συσκευασία: 5
Μεγάλη Συσκευασία: 55
Σελίδα καταλόγου: 139 5-55

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΠΑΛΑΣΤ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ5 1X35W
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΠΑΛΑΣΤ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ5 1X35W
Κωδικός: 3-5135
Γρήγορη Προβολή

Ηλεκτρονικό Σύστημα Έναυσης Τ5
Για 1 Λάμπα Φθορίου Τ5 35W
220V-240V
50-60Hz
cosφ:0,98 (συνημίτονο)
Με Προστασία από:
1.Υπερένταση
2.Υπέρταση
3.Βραχυκύκλωμα
L:360mm W:30mm h:30mm

Συσκευασία: 5
Μεγάλη Συσκευασία: 55
Σελίδα καταλόγου: 139 5-55

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΠΑΛΑΣΤ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ5 1X39W
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΠΑΛΑΣΤ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ5 1X39W
Κωδικός: 3-5139
Γρήγορη Προβολή

Ηλεκτρονικό Σύστημα Έναυσης Τ5
Για 1 Λάμπα Φθορίου Τ5 39W
220V-240V
50-60Hz
cosφ:0,98 (συνημίτονο)
Με Προστασία από:
1.Υπερένταση
2.Υπέρταση
3.Βραχυκύκλωμα
L:360mm W:30mm h:22mm

Συσκευασία: 5
Μεγάλη Συσκευασία: 55
Σελίδα καταλόγου: 139 5-55

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΠΑΛΑΣΤ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ5 1X54W
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΠΑΛΑΣΤ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ5 1X54W
Κωδικός: 3-5154
Γρήγορη Προβολή

Ηλεκτρονικό Σύστημα Έναυσης Τ5
Για 1 Λάμπα Φθορίου Τ5 54W
220V-240V
50-60Hz
cosφ:0,98 (συνημίτονο)
Με Προστασία από:
1.Υπερένταση
2.Υπέρταση
3.Βραχυκύκλωμα
L:280mm W:30mm h:30mm

Συσκευασία: 5
Μεγάλη Συσκευασία: 55
Σελίδα καταλόγου: 139 5-55

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΠΑΛΑΣΤ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ5 1X80W
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΠΑΛΑΣΤ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ5 1X80W
Κωδικός: 3-580
Γρήγορη Προβολή

Ηλεκτρονικό Σύστημα Έναυσης Τ5
Για 1 Λάμπα Φθορίου Τ5 80W
220V-240V
50-60Hz
cosφ:0,98 (συνημίτονο)
Με Προστασία από:
1.Υπερένταση
2.Υπέρταση
3.Βραχυκύκλωμα
L:360mm W:30mm h:30mm

Συσκευασία: 5
Μεγάλη Συσκευασία: 55
Σελίδα καταλόγου: 139 5-55

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΠΑΛΑΣΤ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ5 2Χ21W
HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΠΑΛΑΣΤ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ5 2Χ21W
Κωδικός: 3-5221
Γρήγορη Προβολή

Ηλεκτρονικό Σύστημα Έναυσης Τ5
Για 2 Λάμπες Φθορίου Τ5 21W
220V-240V
50-60Hz
cosφ:0,98 (συνημίτονο)
Με Προστασία από:
1.Υπερένταση
2.Υπέρταση
3.Βραχυκύκλωμα
L:290mm W:30mm h:30mm

Συσκευασία: 5
Μεγάλη Συσκευασία: 50
Σελίδα καταλόγου: 139 5-50

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΠΑΛΑΣΤ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ5 2Χ28W
HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΠΑΛΑΣΤ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ5 2Χ28W
Κωδικός: 3-5228
Γρήγορη Προβολή

Ηλεκτρονικό Σύστημα Έναυσης Τ5
Για 2 Λάμπες Φθορίου Τ5 28W
220V-240V
50-60Hz
cosφ:0,98 (συνημίτονο)
Με Προστασία από:
1.Υπερένταση
2.Υπέρταση
3.Βραχυκύκλωμα
L:360mm W:30mm h:22mm

Συσκευασία: 5
Μεγάλη Συσκευασία: 55
Σελίδα καταλόγου: 139 5-55

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΠΑΛΑΣΤ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ5 2X80W
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΠΑΛΑΣΤ ΦΘΟΡΙΟΥ Τ5 2X80W
Κωδικός: 3-5280
Γρήγορη Προβολή

Ηλεκτρονικό Σύστημα Έναυσης Τ5
Για 2 Λάμπες Φθορίου Τ5 80W
220V-240V
50-60Hz
cosφ:0,98 (συνημίτονο)
Με Προστασία από:
1.Υπερένταση
2.Υπέρταση
3.Βραχυκύκλωμα
L:320mm W:30mm h:28mm

Συσκευασία: 5
Μεγάλη Συσκευασία: 55
Σελίδα καταλόγου: 139 5-55

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΠΑΛΑΣΤ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 1X58W
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΠΑΛΑΣΤ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 1X58W
Κωδικός: 3-5158
Γρήγορη Προβολή

Ηλεκτρονικό Σύστημα Έναυσης Τ8
Για 1 Λάμπα Φθορίου Τ8 58W
220V-240V
50-60Hz
cosφ:0,98 (συνημίτονο)
Με Προστασία από:
1.Υπερένταση
2.Υπέρταση
3.Βραχυκύκλωμα
L:280mm W:30mm h:30mm

Συσκευασία: 5
Μεγάλη Συσκευασία: 55
Σελίδα καταλόγου: 139 5-55

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΠΑΛΑΣΤ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 2X58W
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΠΑΛΑΣΤ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 2X58W
Κωδικός: 3-5258
Γρήγορη Προβολή

Ηλεκτρονικό Σύστημα Έναυσης Τ8
Για 2 Λάμπες Φθορίου Τ8 58W
220V-240V
50-60Hz
cosφ:0,98 (συνημίτονο)
Με Προστασία από:
1.Υπερένταση
2.Υπέρταση
3.Βραχυκύκλωμα
L:280mm W:30mm h:30mm

Συσκευασία: 5
Μεγάλη Συσκευασία: 55
Σελίδα καταλόγου: 139 5-55

banner
banner
banner
banner