ΛΑΜΠΕΣ LED SMD MR11,MR16 ΕΥΡΕΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ

Εμφανίζονται 1-16 από 16.
LED ΛΑΜΠΑ MR16 5W 42VAC 105° ΘΕΡΜΟ 3000Κ
LED ΛΑΜΠΑ MR16 5W 42VAC 105° ΘΕΡΜΟ 3000Κ
Κωδικός: 13-1642500
Γρήγορη Προβολή

Λάμπα MR16 Led 5W 42V AC
Με 5Led SMD chip 2836
Δέσμη 105°
Σώμα Αλουμίνίου με πλαστική επικάλυψη
Ματ Κάλυμμα
Θερμό Φως 3000k
450 Lumen
Ra>80
Df>0.5
L:46mm Φ50mm

Συσκευασία: 20
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 044 20-100

LED ΛΑΜΠΑ MR11 ΓΥΑΛΙΝΟ 2W 12VAC/DC 105° ΘΕΡΜΟ 3000Κ
LED ΛΑΜΠΑ MR11 ΓΥΑΛΙΝΟ 2W 12VAC/DC 105° ΘΕΡΜΟ 3000Κ
Κωδικός: 13-0111200
Γρήγορη Προβολή

LED MR11 G4 2W 12V AC/DC
με 5SMD led chip 2835
Δέσμη 105°
Γυάλινο σώμα με Κάλυμμα
Θερμό φως 3000k
200 Lumen
Ra>80
Df>0.4
L:31mm Φ35mm

Συσκευασία: 20
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 044 20-100

LED ΛΑΜΠΑ MR11 ΓΥΑΛΙΝΟ 2W 12VAC/DC 105° ΛΕΥΚΟ 4000Κ
LED ΛΑΜΠΑ MR11 ΓΥΑΛΙΝΟ 2W 12VAC/DC 105° ΛΕΥΚΟ 4000Κ
Κωδικός: 13-011121
Γρήγορη Προβολή

LED MR11 G4 2W 12V AC/DC
με 5SMD led chip 2835
Δέσμη 105°
Γυάλινο σώμα με Κάλυμμα
Λευκό φως 4000k
200 Lumen
Ra>80
Df>0.5
L:31mm Φ35mm

Συσκευασία: 20
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 044 20-100

LED ΛΑΜΠΑ MR11 ΓΥΑΛΙΝΟ 2W 12VAC/DC 105° ΨΥΧΡΟ 6200Κ
LED ΛΑΜΠΑ MR11 ΓΥΑΛΙΝΟ 2W 12VAC/DC 105° ΨΥΧΡΟ 6200Κ
Κωδικός: 13-011120
Γρήγορη Προβολή

LED MR11 G4 2W 12V AC/DC
με 5SMD led chip 2835
Δέσμη 105°
Γυάλινο σώμα με Κάλυμμα
Ψυχρό φως 6200k
200 Lumen
Ra>80
Df>0.5
L:31mm Φ35mm

Συσκευασία: 20
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 044 20-100

LED ΛΑΜΠΑ MR16 3W 12VAC/DC 105° ΘΕΡΜΟ 3000Κ
LED ΛΑΜΠΑ MR16 3W 12VAC/DC 105° ΘΕΡΜΟ 3000Κ
Κωδικός: 13-01615300
Γρήγορη Προβολή

MR16 12VAC/DC 3W
με 3SMD led chip 2835
Ευρείας Δέσμης 105°
Σώμα Αλουμίνίου με πλαστική επικάλυψη
Ματ Κάλυμμα
Θερμό φως 3000k
300 Lumen
Ra>80
Df>0.4
Φ50mm L:44mm

Συσκευασία: 20
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 044 20-100

LED ΛΑΜΠΑ MR16 3W 12VAC/DC 105° ΨΥΧΡΟ 6200Κ
LED ΛΑΜΠΑ MR16 3W 12VAC/DC 105° ΨΥΧΡΟ 6200Κ
Κωδικός: 13-0161530
Γρήγορη Προβολή

MR16 12VAC/DC 3W
με 3SMD led chip 2835
Ευρείας Δέσμης 105°
Σώμα Αλουμίνίου με πλαστική επικάλυψη
Ματ Κάλυμμα
Ψυχρό φως 6200k
300 Lumen
Ra>80
Df>0.4
Φ50mm L:44mm

Συσκευασία: 20
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 044 20-100

LED ΛΑΜΠΑ MR16 5W 12VAC/DC 105° ΘΕΡΜΟ 3000Κ
LED ΛΑΜΠΑ MR16 5W 12VAC/DC 105° ΘΕΡΜΟ 3000Κ
Κωδικός: 13-1620500
Γρήγορη Προβολή

Λάμπα MR16 Led 5W 12VAC/DC
με 6led chip SMD2835
Ευρείας Δέσμης 105°
Σώμα Αλουμίνίου με πλαστική επικάλυψη
Ματ Κάλυμμα
Θερμό Φως 3000k
500 Lumen
Ra>80
L:42mm Φ50mm

Συσκευασία: 20
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 044 20-100

LED ΛΑΜΠΑ MR16 5W 12VAC/DC 105° ΛΕΥΚΟ 4000Κ
LED ΛΑΜΠΑ MR16 5W 12VAC/DC 105° ΛΕΥΚΟ 4000Κ
Κωδικός: 13-162051
Γρήγορη Προβολή

Λάμπα MR16 Led 5W 12VAC/DC
με 6led chip SMD2835
Ευρείας Δέσμης 105°
Σώμα Αλουμίνίου με πλαστική επικάλυψη
Ματ Κάλυμμα
Λευκό Φως 4000k
500 Lumen
Ra>80
L:42mm Φ50mm

Συσκευασία: 20
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 044 20-100

LED ΛΑΜΠΑ MR16 5W 12VAC/DC 105° ΨΥΧΡΟ 6200Κ
LED ΛΑΜΠΑ MR16 5W 12VAC/DC 105° ΨΥΧΡΟ 6200Κ
Κωδικός: 13-162050
Γρήγορη Προβολή

Λάμπα MR16 Led 5W 12VAC/DC
με 6led chip SMD2835
Ευρείας Δέσμης 105°
Σώμα Αλουμινίου με πλαστική επικάλυψη
Ματ Κάλυμμα
Ψυχρό Φως 6200k
500 Lumen
Ra>80
L:42mm Φ50mm

Συσκευασία: 20
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 044 20-100

LED SMD MR16 7W 12VAC/DC 105° ΘΕΡΜΟ 2700Κ
LED SMD MR16 7W 12VAC/DC 105° ΘΕΡΜΟ 2700Κ
Κωδικός: 13-16207000
Γρήγορη Προβολή

Λάμπα MR16 Led 7W 12VAC/DC
Ευρείας Δέσμης 105°
Σώμα Αλουμινίου με πλαστική επικάλυψη
Ματ Κάλυμμα
Θερμό Φως 2700k
700 Lumen
Ra>80
L:44mm Φ50mm

Συσκευασία: 20
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 044 20-100

LED SMD MR16 7W 12VAC/DC 105° ΘΕΡΜΟ 3000Κ
LED SMD MR16 7W 12VAC/DC 105° ΘΕΡΜΟ 3000Κ
Κωδικός: 13-1620700
Γρήγορη Προβολή

Λάμπα MR16 Led 7W 12VAC
με 7led chip SMD2835
Ευρείας Δέσμης 105°
Σώμα Αλουμινίου με πλαστική επικάλυψη
Ματ Κάλυμμα
Θερμό Φως 3000k
700 Lumen
Ra>80
L:44mm Φ50mm

Συσκευασία: 20
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 044 20-100

LED SMD MR16 7W 12VAC/DC 105° ΛΕΥΚΟ 4000Κ
LED SMD MR16 7W 12VAC/DC 105° ΛΕΥΚΟ 4000Κ
Κωδικός: 13-162071
Γρήγορη Προβολή

Λάμπα MR16 Led 7W 12VAC/DC
με 7led chip SMD2835
Ευρείας Δέσμης 105°
Σώμα Αλουμινίου με πλαστική επικάλυψη
Ματ Κάλυμμα
Λευκό Φως 4000k
700 Lumen
Ra>80
L:44mm Φ50mm

Συσκευασία: 20
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 044 20-100

LED SMD MR16 7W 12VAC/DC 105° ΨΥΧΡΟ 6200Κ
LED SMD MR16 7W 12VAC/DC 105° ΨΥΧΡΟ 6200Κ
Κωδικός: 13-162070
Γρήγορη Προβολή

Λάμπα MR16 Led 7W 12VAC/DC
με 7led chip SMD2835
Ευρείας Δέσμης 105°
Σώμα Αλουμινίου με πλαστική επικάλυψη
Ματ Κάλυμμα
Ψυχρό Φως 6200k
700 Lumen
Ra>80
L:44mm Φ50mm

Συσκευασία: 20
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 044 20-100

LED SMD MR16 2.5W 12VAC/DC 105° ΚΟΚΚΙΝΟ
LED SMD MR16 2.5W 12VAC/DC 105° ΚΟΚΚΙΝΟ
Κωδικός: 13-016242
Γρήγορη Προβολή

MR16 Led 2,5W 12VAC/DC
με 7smd led chip 2835
Ευρεία Δέσμη 105°
Σώμα Αλουμινίου με πλαστική επικάλυψη
Ματ Κάλυμμα
Κόκκινο Φως
Df>0.6
L:50mm Φ50mm

Συσκευασία: 20
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 044 20-100

LED SMD MR16 5W 12VAC/DC 105° ΜΠΛΕ
LED SMD MR16 5W 12VAC/DC 105° ΜΠΛΕ
Κωδικός: 13-016244
Γρήγορη Προβολή

MR16 Led 4,5W 12VAC/DC
με 15smd led chip 2835
Ευρεία Δέσμη 105°
Σώμα Αλουμινίου με πλαστική επικάλυψη
Ματ Κάλυμμα
Μπλε Φως
Df>0.5
L:50mm Φ50mm

Συσκευασία: 20
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 044 20-100

LED SMD MR16 5W 12VAC/DC 105° ΠΡΑΣΙΝΟ
LED SMD MR16 5W 12VAC/DC 105° ΠΡΑΣΙΝΟ
Κωδικός: 13-016245
Γρήγορη Προβολή

MR16 Led 4,5W 12VAC/DC
με 15smd led chip 2835
Ευρεία Δέσμη 105°
Σώμα Αλουμινίου με πλαστική επικάλυψη
Ματ Κάλυμμα
Πράσινο Φως
Df>0.5
L:50mm Φ50mm

Συσκευασία: 20
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 044 20-100

banner
banner
banner
banner