ΘΕΡΜΙΚΑ ΡΕΛΕ

Εμφανίζονται 1-20 από 23.
ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (4-7.5KW) 1.1-1.6Α
ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (4-7.5KW) 1.1-1.6Α
Κωδικός: 26-131160
Γρήγορη Προβολή

Θερμικό
Περιχή Ρύθμισης Από 1,1A έως 1,6A
Για Ρελέ Ισχύος Από 4 έως 7,5kW

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 233 1-100

ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (4-7.5KW) 1.6-2.5Α
ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (4-7.5KW) 1.6-2.5Α
Κωδικός: 26-131625
Γρήγορη Προβολή

Θερμικό
Περιχή Ρύθμισης Από 1,6A έως 2,5A
Για Ρελέ Ισχύος Από 4 έως 7,5kW

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 233 1-100

ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (4-7.5KW) 2.5-4Α
ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (4-7.5KW) 2.5-4Α
Κωδικός: 26-132540
Γρήγορη Προβολή

Θερμικό
Περιχή Ρύθμισης Από 2,5A έως 4A
Για Ρελέ Ισχύος Από 4 έως 7,5kW

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 233 1-100

ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (4-7.5KW) 4-6Α
ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (4-7.5KW) 4-6Α
Κωδικός: 26-134060
Γρήγορη Προβολή

Θερμικό
Περιχή Ρύθμισης Από 4A έως 6A
Για Ρελέ Ισχύος Από 4 έως 7,5kW

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 233 1-100

ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (4-7.5KW) 5.5-8Α
ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (4-7.5KW) 5.5-8Α
Κωδικός: 26-135580
Γρήγορη Προβολή

Θερμικό
Περιχή Ρύθμισης Από 5,5A έως 8A
Για Ρελέ Ισχύος Από 4 έως 7,5kW

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 233 1-100

ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (4-7.5KW) 7-10Α
ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (4-7.5KW) 7-10Α
Κωδικός: 26-137010
Γρήγορη Προβολή

Θερμικό
Περιχή Ρύθμισης Από 7A έως 10A
Για Ρελέ Ισχύος Από 4 έως 7,5kW

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 233 1-100

ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (4-7.5KW) 9-13Α
ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (4-7.5KW) 9-13Α
Κωδικός: 26-139013
Γρήγορη Προβολή

Θερμικό
Περιχή Ρύθμισης Από 9A έως 13A
Για Ρελέ Ισχύος Από 4 έως 7,5kW

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 233 1-100

ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (4-7.5KW) 12-18Α
ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (4-7.5KW) 12-18Α
Κωδικός: 26-131218
Γρήγορη Προβολή

Θερμικό
Περιχή Ρύθμισης Από 12A έως 18A
Για Ρελέ Ισχύος Από 4 έως 7,5kW

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 233 1-100

ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (4-7.5KW) 17-25Α
ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (4-7.5KW) 17-25Α
Κωδικός: 26-131725
Γρήγορη Προβολή

Θερμικό
Περιχή Ρύθμισης Από 17A έως 25A
Για Ρελέ Ισχύος Από 4 έως 7,5kW

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 233 1-100

ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (4-7.5KW) 23-32Α
ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (4-7.5KW) 23-32Α
Κωδικός: 26-132332
Γρήγορη Προβολή

Θερμικό
Περιχή Ρύθμισης Από 23A έως 32A
Για Ρελέ Ισχύος Από 4 έως 7,5kW

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 100
Σελίδα καταλόγου: 233 1-100

ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (11-15KW) 23-32Α
ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (11-15KW) 23-32Α
Κωδικός: 26-232332
Γρήγορη Προβολή

Θερμικό
Περιχή Ρύθμισης Από 23A έως 32A
Για Ρελέ Ισχύος Από 11 έως 15kW

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 50
Σελίδα καταλόγου: 233 1-50

ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (11-15KW) 28-36Α
ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (11-15KW) 28-36Α
Κωδικός: 26-232836
Γρήγορη Προβολή

Θερμικό
Περιχή Ρύθμισης Από 28A έως 36A
Για Ρελέ Ισχύος Από 11 έως 15kW

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 50
Σελίδα καταλόγου: 233 1-50

ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (11-15KW) 30-40Α
ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (11-15KW) 30-40Α
Κωδικός: 26-233040
Γρήγορη Προβολή

Θερμικό
Περιχή Ρύθμισης Από 30A έως 40A
Για Ρελέ Ισχύος Από 11 έως 15kW

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 50
Σελίδα καταλόγου: 233 1-50

ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (18.5-45KW) 23-32Α
ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (18.5-45KW) 23-32Α
Κωδικός: 26-332332
Γρήγορη Προβολή

Θερμικό
Περιχή Ρύθμισης Από 23A έως 32A
Για Ρελέ Ισχύος Από 18,5 έως 45kW

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 30
Σελίδα καταλόγου: 233 1-30

ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (18.5-45KW) 30-40Α
ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (18.5-45KW) 30-40Α
Κωδικός: 26-333040
Γρήγορη Προβολή

Θερμικό
Περιχή Ρύθμισης Από 30A έως 40A
Για Ρελέ Ισχύος Από 18,5 έως 45kW

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 30
Σελίδα καταλόγου: 233 1-30

ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (18.5-45KW) 37-50Α
ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (18.5-45KW) 37-50Α
Κωδικός: 26-333750
Γρήγορη Προβολή

Θερμικό
Περιχή Ρύθμισης Από 37A έως 50A
Για Ρελέ Ισχύος Από 18,5 έως 45kW

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 30
Σελίδα καταλόγου: 233 1-30

ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (18.5-45KW) 48-65Α
ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (18.5-45KW) 48-65Α
Κωδικός: 26-334865
Γρήγορη Προβολή

Θερμικό
Περιχή Ρύθμισης Από 48A έως 65A
Για Ρελέ Ισχύος Από 18,5 έως 45kW

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 30
Σελίδα καταλόγου: 233 1-30

ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (18.5-45KW) 55-70Α
ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (18.5-45KW) 55-70Α
Κωδικός: 26-335570
Γρήγορη Προβολή

Θερμικό
Περιχή Ρύθμισης Από 50A έως 70A
Για Ρελέ Ισχύος Από 18,5 έως 45kW

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 30
Σελίδα καταλόγου: 233 1-30

ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (18.5-45KW) 63-80Α
ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (18.5-45KW) 63-80Α
Κωδικός: 26-336380
Γρήγορη Προβολή

Θερμικό
Περιχή Ρύθμισης Από 63A έως 80A
Για Ρελέ Ισχύος Από 18,5 έως 45kW

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 30
Σελίδα καταλόγου: 233 1-30

ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (18.5-45KW) 80-93Α
ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ (18.5-45KW) 80-93Α
Κωδικός: 26-338093
Γρήγορη Προβολή

Θερμικό
Περιχή Ρύθμισης Από 80A έως 93A
Για Ρελέ Ισχύος Από 18,5 έως 45kW

Συσκευασία: 1
Μεγάλη Συσκευασία: 30
Σελίδα καταλόγου: 233 1-30

banner
banner
banner
banner