ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ

Εμφανίζονται 1-17 από 17.
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ (LED&TEST) 8 ΠΟΔIA 6V DC
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ (LED&TEST) 8 ΠΟΔIA 6V DC
Κωδικός: 11-2060
Γρήγορη Προβολή

Ρελέ Λυχνίας 6V DC MK2P
Με LED Λυχνία & TEST Μπουτόν
Με 8 Πόδια & Με 2 Επαφές
5A

Συσκευασία: 20
Μεγάλη Συσκευασία: 300
Σελίδα καταλόγου: 233 20-300

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ (LED&TEST) 8 ΠΟΔIA 12V AC
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ (LED&TEST) 8 ΠΟΔIA 12V AC
Κωδικός: 11-2121
Γρήγορη Προβολή

Ρελέ Λυχνίας 12V AC MK2P
Με LED Λυχνία & TEST Μπουτόν
Με 8 Πόδια & Με 2 Επαφές
5A

Συσκευασία: 20
Μεγάλη Συσκευασία: 200
Σελίδα καταλόγου: 233 20-200

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ (LED&TEST) 8 ΠΟΔIA 12V DC
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ (LED&TEST) 8 ΠΟΔIA 12V DC
Κωδικός: 11-2120
Γρήγορη Προβολή

Ρελέ Λυχνίας 12V DC MK2P
Με LED Λυχνία & TEST Μπουτόν
Με 8 Πόδια & Με 2 Επαφές
5A

Συσκευασία: 20
Μεγάλη Συσκευασία: 200
Σελίδα καταλόγου: 233 20-200

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ (LED&TEST) 8 ΠΟΔIA 24V AC
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ (LED&TEST) 8 ΠΟΔIA 24V AC
Κωδικός: 11-2241
Γρήγορη Προβολή

Ρελέ Λυχνίας 24V AC MK2P
Με LED Λυχνία & TEST Μπουτόν
Με 8 Πόδια & Με 2 Επαφές
5A

Συσκευασία: 20
Μεγάλη Συσκευασία: 200
Σελίδα καταλόγου: 233 20-200

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ (LED&TEST) 8 ΠΟΔIA 24V DC
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ (LED&TEST) 8 ΠΟΔIA 24V DC
Κωδικός: 11-2240
Γρήγορη Προβολή

Ρελέ Λυχνίας 24V DC MK2P
Με LED Λυχνία & TEST Μπουτόν
Με 8 Πόδια & Με 2 Επαφές
5A

Συσκευασία: 20
Μεγάλη Συσκευασία: 200
Σελίδα καταλόγου: 233 20-200

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ (LED&TEST) 8 ΠΟΔIA 48V DC
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ (LED&TEST) 8 ΠΟΔIA 48V DC
Κωδικός: 11-2480
Γρήγορη Προβολή

Ρελέ Λυχνίας 48V DC MK2P
Με LED Λυχνία & TEST Μπουτόν
Με 8 Πόδια & Με 2 Επαφές
5A

Συσκευασία: 20
Μεγάλη Συσκευασία: 240
Σελίδα καταλόγου: 233 20-240

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ (LED&TEST) 8 ΠΟΔIA 110V AC
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ (LED&TEST) 8 ΠΟΔIA 110V AC
Κωδικός: 11-21101
Γρήγορη Προβολή

Ρελέ Λυχνίας 110V AC MK2P
Με LED Λυχνία & TEST Μπουτόν
Με 8 Πόδια & Με 2 Επαφές
5A

Συσκευασία: 20
Μεγάλη Συσκευασία: 240
Σελίδα καταλόγου: 233 20-240

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ (LED&TEST) 8 ΠΟΔIA 230V AC
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ (LED&TEST) 8 ΠΟΔIA 230V AC
Κωδικός: 11-22301
Γρήγορη Προβολή

Ρελέ Λυχνίας 230V AC MK2P
Με LED Λυχνία & TEST Μπουτόν
Με 8 Πόδια & Με 2 Επαφές
5A

Συσκευασία: 20
Μεγάλη Συσκευασία: 200
Σελίδα καταλόγου: 233 20-200

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ (LED&TEST) 11 ΠΟΔIA 6V AC
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ (LED&TEST) 11 ΠΟΔIA 6V AC
Κωδικός: 11-3061
Γρήγορη Προβολή

Ρελέ Λυχνίας 6V AC MK3P
Με LED Λυχνία & TEST Μπουτόν
Με 11 Πόδια & Με 3 Επαφές
5A

Συσκευασία: 20
Μεγάλη Συσκευασία: 300
Σελίδα καταλόγου: 233 20-300

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ (LED&TEST) 11 ΠΟΔIA 6V DC
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ (LED&TEST) 11 ΠΟΔIA 6V DC
Κωδικός: 11-3060
Γρήγορη Προβολή

Ρελέ Λυχνίας 6V DC MK3P
Με LED Λυχνία & TEST Μπουτόν
Με 11 Πόδια & Με 3 Επαφές
5A

Συσκευασία: 20
Μεγάλη Συσκευασία: 300
Σελίδα καταλόγου: 233 20-300

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ (LED&TEST) 11 ΠΟΔIA 12V DC
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ (LED&TEST) 11 ΠΟΔIA 12V DC
Κωδικός: 11-3120
Γρήγορη Προβολή

Ρελέ Λυχνίας 12V DC MK3P
Με LED Λυχνία & TEST Μπουτόν
Με 11 Πόδια & Με 3 Επαφές
5A

Συσκευασία: 20
Μεγάλη Συσκευασία: 200
Σελίδα καταλόγου: 233 20-200

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ (LED&TEST) 11 ΠΟΔIA 24V AC
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ (LED&TEST) 11 ΠΟΔIA 24V AC
Κωδικός: 11-3241
Γρήγορη Προβολή

Ρελέ Λυχνίας 24V AC MK3P
Με LED Λυχνία & TEST Μπουτόν
Με 11 Πόδια & Με 3 Επαφές
5A

Συσκευασία: 20
Μεγάλη Συσκευασία: 200
Σελίδα καταλόγου: 233 20-240

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ (LED&TEST) 11 ΠΟΔIA 24V DC
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ (LED&TEST) 11 ΠΟΔIA 24V DC
Κωδικός: 11-3240
Γρήγορη Προβολή

Ρελέ Λυχνίας 24V DC MK3P
Με LED Λυχνία & TEST Μπουτόν
Με 11 Πόδια & Με 3 Επαφές
5A

Συσκευασία: 20
Μεγάλη Συσκευασία: 200
Σελίδα καταλόγου: 233 20-200

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ (LED&TEST) 11 ΠΟΔIA 110V DC
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ (LED&TEST) 11 ΠΟΔIA 110V DC
Κωδικός: 11-31100
Γρήγορη Προβολή

Ρελέ Λυχνίας 110V DC MK3P
Με LED Λυχνία & TEST Μπουτόν
Με 11 Πόδια & Με 3 Επαφές
5A

Συσκευασία: 20
Μεγάλη Συσκευασία: 240
Σελίδα καταλόγου: 233 20-240

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ (LED&TEST) 11 ΠΟΔIA 230V AC
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ (LED&TEST) 11 ΠΟΔIA 230V AC
Κωδικός: 11-32301
Γρήγορη Προβολή

Ρελέ Λυχνίας 230V AC MK3P
Με LED Λυχνία & TEST Μπουτόν
Με 11 Πόδια & Με 3 Επαφές
5A

Συσκευασία: 20
Μεγάλη Συσκευασία: 200
Σελίδα καταλόγου: 233 20-200

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ 8 ΠΟΔΙΑ
ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ 8 ΠΟΔΙΑ
Κωδικός: 11-80
Γρήγορη Προβολή

Βάση Τετράγωνη Μαύρη
Για Ρελέ Λυχνίας με 8 Πόδια
έως 250VAC
10A

Συσκευασία: 20
Μεγάλη Συσκευασία: 400
Σελίδα καταλόγου: 233 20-400

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ 11 ΠΟΔΙΑ
ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΕΛΕ ΛΥΧΝΙΑΣ 11 ΠΟΔΙΑ
Κωδικός: 11-110
Γρήγορη Προβολή

Τετράγωνη βάση Μαύρη
Για ρελέ λαμπτήρων με 11 πόδια
έως 250 VAC
10Α

Συσκευασία: 20
Μεγάλη Συσκευασία: 400
Σελίδα καταλόγου: 233 20-400

banner
banner
banner
banner