ΦΥΣΙΓΓΙΑ BOX (NH) aΜ ΒΡΑΔΕΙΑΣ WEBER

Εμφανίζονται 1-17 από 17.
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΟΧ Νο 000 10Α aM WEBER
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΟΧ Νο 000 10Α aM WEBER
Κωδικός: 86-00108
Γρήγορη Προβολή

Φυσίγγια Τύπου BOX
NH 000 aM
10A
660V
Ι1=100kA

Συσκευασία: 3
Μεγάλη Συσκευασία: 120
Σελίδα καταλόγου: 244 3-120

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΟΧ Νο 000 16Α aM WEBER
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΟΧ Νο 000 16Α aM WEBER
Κωδικός: 86-00168
Γρήγορη Προβολή

Φυσίγγια Τύπου BOX
NH 000 aM
16A
500V
Ι1=100kA

Συσκευασία: 3
Μεγάλη Συσκευασία: 120
Σελίδα καταλόγου: 244 3-120

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΟΧ Νο 000 20Α aM WEBER
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΟΧ Νο 000 20Α aM WEBER
Κωδικός: 86-00208
Γρήγορη Προβολή

Φυσίγγια Τύπου BOX
NH 000 aM
20A
500V
Ι1=100kA

Συσκευασία: 3
Μεγάλη Συσκευασία: 120
Σελίδα καταλόγου: 244 3-120

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΟΧ Νο 000 25Α aM WEBER
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΟΧ Νο 000 25Α aM WEBER
Κωδικός: 86-00258
Γρήγορη Προβολή

Φυσίγγια Τύπου BOX
NH 000 aM
25A
500V
Ι1=100kA

Συσκευασία: 3
Μεγάλη Συσκευασία: 120
Σελίδα καταλόγου: 244 3-120

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΟΧ Νο 000 35Α aM WEBER
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΟΧ Νο 000 35Α aM WEBER
Κωδικός: 86-00358
Γρήγορη Προβολή

Φυσίγγια Τύπου BOX
NH 000 aM
35A
500V
Ι1=100kA

Συσκευασία: 3
Μεγάλη Συσκευασία: 120
Σελίδα καταλόγου: 244 3-120

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΟΧ Νο 000 40Α aM WEBER
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΟΧ Νο 000 40Α aM WEBER
Κωδικός: 86-00408
Γρήγορη Προβολή

Φυσίγγια Τύπου BOX
NH 000C aM
40A
500V
Ι1=100kA

Συσκευασία: 3
Μεγάλη Συσκευασία: 120
Σελίδα καταλόγου: 244 3-120

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΟΧ Νο 0 63Α aM WEBER
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΟΧ Νο 0 63Α aM WEBER
Κωδικός: 86-0638
Γρήγορη Προβολή

Φυσίγγια Τύπου BOX
NH 0 aM
63A
500V
Ι1=100kA

Συσκευασία: 3
Μεγάλη Συσκευασία: 60
Σελίδα καταλόγου: 244 3-60

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΟΧ Νο 0 80Α aM WEBER
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΟΧ Νο 0 80Α aM WEBER
Κωδικός: 86-0808
Γρήγορη Προβολή

Φυσίγγια Τύπου BOX
NH 0 aM
80A
500V
Ι1=100kA

Συσκευασία: 3
Μεγάλη Συσκευασία: 36
Σελίδα καταλόγου: 244 3-36

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΟΧ Νο 0 100Α aM WEBER
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΟΧ Νο 0 100Α aM WEBER
Κωδικός: 86-01008
Γρήγορη Προβολή

Φυσίγγια Τύπου BOX
NH 0 aM
10A
690V
Ι1=100kA

Συσκευασία: 3
Μεγάλη Συσκευασία: 60
Σελίδα καταλόγου: 244 3-60

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΟΧ Νο 1C 63Α aM WEBER
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΟΧ Νο 1C 63Α aM WEBER
Κωδικός: 86-10638
Γρήγορη Προβολή

Φυσίγγια Τύπου BOX
NH 1C aM
63A
660V
Ι1=86kA

Συσκευασία: 3
Μεγάλη Συσκευασία: 36
Σελίδα καταλόγου: 244 3-36

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΟΧ Νο 1 200Α aM WEBER
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΟΧ Νο 1 200Α aM WEBER
Κωδικός: 86-12008
Γρήγορη Προβολή

Φυσίγγια Τύπου BOX
NH 1C aM
200A
690V
Ι1=100kA

Συσκευασία: 3
Μεγάλη Συσκευασία: 36
Σελίδα καταλόγου: 244 3-36

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΟΧ Νο 2C 200Α aM WEBER
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΟΧ Νο 2C 200Α aM WEBER
Κωδικός: 86-22008
Γρήγορη Προβολή

Φυσίγγια Τύπου BOX
NH 2C aM
200A
660V
Ι1=80kA

Συσκευασία: 3
Μεγάλη Συσκευασία: 30
Σελίδα καταλόγου: 244 3-30

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΟΧ Νο 3C 315Α aM WEBER
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΟΧ Νο 3C 315Α aM WEBER
Κωδικός: 86-33158
Γρήγορη Προβολή

Φυσίγγια Τύπου BOX
NH 3C aM
315A
500V
Ι1=80kA

Συσκευασία: 3
Μεγάλη Συσκευασία: 24
Σελίδα καταλόγου: 244 3-24

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΟΧ Νο 3C 355Α aM WEBER
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΟΧ Νο 3C 355Α aM WEBER
Κωδικός: 86-33558
Γρήγορη Προβολή

Φυσίγγια Τύπου BOX
NH 3C aM
355A
500V
Ι1=80kA

Συσκευασία: 3
Μεγάλη Συσκευασία: 24
Σελίδα καταλόγου: 244 3-24

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΟΧ Νο 3C 400Α aM WEBER
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΟΧ Νο 3C 400Α aM WEBER
Κωδικός: 86-34008
Γρήγορη Προβολή

Φυσίγγια Τύπου BOX
NH 3C aM
400A
500V
Ι1=80kA

Συσκευασία: 3
Μεγάλη Συσκευασία: 24
Σελίδα καταλόγου: 244 3-24

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΟΧ Νο 3 500Α aM WEBER
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΟΧ Νο 3 500Α aM WEBER
Κωδικός: 86-35008
Γρήγορη Προβολή

Φυσίγγια Τύπου BOX
NH 3C aM
500A
500V
Ι1=80kA

Συσκευασία: 3
Μεγάλη Συσκευασία: 24
Σελίδα καταλόγου: 244 3-24

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΟΧ Νο 3 630Α aM WEBER
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΒΟΧ Νο 3 630Α aM WEBER
Κωδικός: 86-36308
Γρήγορη Προβολή

Φυσίγγια Τύπου BOX
NH 3C aM
630A
500V
Ι1=100kA

Συσκευασία: 3
Μεγάλη Συσκευασία: 24
Σελίδα καταλόγου: 244 3-24

banner
banner
banner
banner