ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ

Εμφανίζονται 1-7 από 7.
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ DI Ε16 6Α
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ DI Ε16 6Α
Κωδικός: 85-0006
Γρήγορη Προβολή

Φυσίγγια Στεατίτη DI
Τύπου ΔΕΗ
Βραδείας Τήξεως gG
E16 6A
500V

Συσκευασία: 25
Μεγάλη Συσκευασία: 500
Σελίδα καταλόγου: 240 25-500

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ DI Ε16 10Α
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ DI Ε16 10Α
Κωδικός: 85-0010
Γρήγορη Προβολή

Φυσίγγια Στεατίτη DI
Τύπου ΔΕΗ
Βραδείας Τήξεως gG
E16 10A
500V

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 500
Σελίδα καταλόγου: 240 20-500

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ DI Ε16 25Α
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ DI Ε16 25Α
Κωδικός: 85-0025
Γρήγορη Προβολή

Φυσίγγια Στεατίτη DI
Τύπου ΔΕΗ
Βραδείας Τήξεως gG
E16 25A
500V

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 1000
Σελίδα καταλόγου: 240 20-1000

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ DI Ε16 30Α
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ DI Ε16 30Α
Κωδικός: 85-0030
Γρήγορη Προβολή

Φυσίγγια Στεατίτη DI
Τύπου ΔΕΗ
Βραδείας Τήξεως gG
E16 30A
500V

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 1000
Σελίδα καταλόγου: 240 20-1000

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ DI Ε16 35Α
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ DI Ε16 35Α
Κωδικός: 85-0035
Γρήγορη Προβολή

Φυσίγγια Στεατίτη DI
Τύπου ΔΕΗ
Βραδείας Τήξεως gG
E16 35A
500V

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 1000
Σελίδα καταλόγου: 240 20-1000

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ DI Ε16 40Α
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ DI Ε16 40Α
Κωδικός: 85-0040
Γρήγορη Προβολή

Φυσίγγια Στεατίτη DI
Τύπου ΔΕΗ
gG/gL
E16 40A
500V AC

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 1000
Σελίδα καταλόγου: 240 20-1000

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ DI Ε16 50Α
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ DI Ε16 50Α
Κωδικός: 85-0050
Γρήγορη Προβολή

Φυσίγγια Στεατίτη DI
Τύπου ΔΕΗ
gG/gL
E16 50A
500V AC

Συσκευασία: 10
Μεγάλη Συσκευασία: 1000
Σελίδα καταλόγου: 240 20-1000

banner
banner
banner
banner